Nájdené rozsudky pre výraz: princíp zachovania rovnosti strán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Podmienky, uvedené v § 211 ods. 3 Trestného poriadku na prečítanie zápisnice o výpovedi svedka, ktorý na hlavnom pojednávaní využil svoje právo odoprieť výpoveď podľa § 100 Trestného poriadku, sú stanovené kumulatívne, t. j. musia byť splnené súčasne. Podmienka, uvedená v tomto ustanovení zákona, že „obhajca mal možnosť sa na tomto výsluchu zúčastniť, ktorá súvisí s právom obvineného žiadať, aby sa obhajca, okrem jeho výsluchu, zúčastnil aj iných úkonov prípravného konania (§ 33 ods. 1 Trestného poriadku), môže byť reálne naplnená len za procesnej situácie, kedy sa vedie trestné stíhanie už ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietol sťažnosť krajského prokurátora, ktorú podal proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, ktoiým mu tento šúd prvého stupňa podľa § 188 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku vrátil trestnú vec proti obvinenému J. P. na došetrenie. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Bratislave podal 9. júla 2002 na Krajskom súde v Bratislave obžalobu na obvineného J. P. pre skutok právne posúdený ako trestný čin vraždy podľ
Právna veta: Dĺžka konania, ktorá s prihliadnutím na obťažnosť veci, postoj obvineného k trestnému stíhaniu a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach je takou okolnosťou prípadu, ktorá odôvodňuje pri ukladaní trestu použiť mimoriadne zmierňovacie ustanovenie podľa § 40 ods. 1 Tr. zák., účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 1 Tr. zák.) a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom s obmedzením uvedeným v ustanovení § 40 ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Tatiany Biednikovej a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obžalovanému J. L. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods.1, ods. 5 Tr. zák. , účinného do 31. augusta 1999, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. a iné na verejnom z
Meritum dovolanie obvineného
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa nestotožňuje s názorom prvostupňového súdu, že v každom prípade je možné prečítať na hlavnom pojednávaní výpoveď svedka z prípravného konania pred vznesením obvinenia a opierať sa o tieto výpovede pri uznaní viny obžalovaného. To že za určitých okolností je možné prečítať aj takú výpoveď je pravda, ale musí byť daná reálna možnosť, aby sám obžalovaný mohol vypočúvať svedka, konfrontovať ho a namietať tie skutočnosti, ktoré sú obsahom tej zápisnice daného svedka, ktorá bola urobená pred vznesením obvinenia. Nestačí ak je pri prečítaní takej výpovede na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému Ing. M. H. pre prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 301 ods. 1, 2 Tr. zák. prerokoval podľa § 382a Tr. por. na neverejnom zasadnutí konanom 22. novembra 2012 v Bratislave dovolanie obvineného Ing. M. H. podané prostr
Meritum sťažnosť prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému I. B. pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 126 ods.1, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí 20. novembra 2008 v Bratislave o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokura
Meritum § 221/1, 2 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/53/2013 3108011459 20.11.2013 JUDr. Pavol Toman sudca ECLI:SK:NSSR:2013:3108011459.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 20. novembra 2013 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci proti obvinenému MUDr. Q. V. , pre trestný čin ublíženia n
Meritum § 148/1, 5 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/11/2019 7005010644 27.02.2020 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7005010644.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a členov Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta, v trestnej veci proti obžalovanému F. V. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Tr. z
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 5 Tdo 54/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému Ing. M. H. pre prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 301 ods. 1, 2 Tr. zák. prerokoval podľa § 382a Tr. por. na neverejnom zasadnutí konanom 22. novembra v Bratislave 2012 dovolanie obvineného Ing. M. H. poda
MENU