Nájdené rozsudky pre výraz: príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu /forum delicti comissi/. Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Ndt 12/201 5 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvineného R. L. , pre zločin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák., na neverejnom zasadnutí konanom dňa 15 . júla 201 5, v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Skalica a Okresným súdom Malac
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu /forum delicti commissi/. Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Ak pri pokračovacom trestnom čine nastal následok na viacerých miestach, miestom spáchania trestného činu je každé také miesto.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Ndt 20 /201 4 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvineného Z. R. , pre pokračovací zločin podvodu podľa § 2 21 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. , na neverejnom zasadnutí konanom dňa 4. februára 201 5, v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Bán
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu (forum delicti commissi). Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Ak pri pokračovacom trestnom čine nastal následok na viacerých miestach, miestom spáchania trestného činu je každé také miesto...Keďže miestna príslušnosť je daná viacerý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Ndt 18 /201 5 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. októbra 2015 v senáte zloženom z predsed u JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvinen ej Ing. R. K. , pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. , v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Košice I a Ok
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 17 ods. 1 Tr. por. konanie vykonáva súd, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný.Podľa § 20 Tr. por. ak je podľa predchádzajúcich ustanovení daná príslušnosť niekoľkých súdov, vykonáva konanie z týchto súdov ten, na ktorom podal prokurátor obžalobu, alebo ktorému bola vec postúpená nepríslušným súdom. Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t.j. určuje, ktorý konkrétny vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti, je miesto spáchania činu (forum delicti comissi). Miestom spáchania činu je predo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obžalovaného Š. N. a spol. pre zločin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 20, § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 14. júl a 2010 v Bratislave spor o príslušnosť medzi Okres ným súdom Bratislava V a Okresným súdom Trenčín a podľa § 2
Merito veci spor o príslušnosť
Právna oblasť: Trestné právo

N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného J. P. za prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 1. júla 2010 v Bratislave v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Rožňava a Okresným súdom Zvolen podľa § 22 ods. 1 Tr. por. takto r o z h o d o l : Súdom
Merito veci spor o príslušnosť
N a j v y š š í s ú d 3Ndt /8/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr . Martina Bargela a sud kýň JUDr . Jany Serbovej a JUDr . Aleny Šiškovej v trestnej veci proti obvinenému mladistvému P. S., pre prečin krá deže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Trestného zákona, na neverejnom zasadnutí konanom 26. apríla 2017 v Bratislave , v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Galanta a Okresným súdom Bratislava IV, takto
Merito veci spor o príslušnosť
Najvyšší súd 3 Ndt 8 /2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného E. H. pre zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov, spolupáchateľstvom podľa § 20
Merito veci spor o príslušnosť
Najvyšší súd 3Ndt/8/2017 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci proti obvinenému mladistvému P. S., pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Trestného zákona, na neverejnom zasadnutí konanom 26
Merito veci spor o príslušnosť
Najvyšší súd 3 Ndt 8/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného J. P. za prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 1. júla 2010 v Bratislave v spore o prí
MENU