Nájdené rozsudky pre výraz: procesná podmienka prípustnosti určovacej žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak nedošlo k určeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne; na podaní žaloby o určenie trvania tohto pracovného pomeru nemôže mať žalobca v takom prípade naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a členov senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Daniely Sučanskej, v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v O., zastúpenej JUDr. A., advokátom so sídlom v K., proti žalovanému M., bývajúcemu v D., o určenie, že pracovný pomer trvá, vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 4 C 160/2003, na dovolanie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v
Právna veta: Naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti nie je daný, ak sa práva k nehnuteľnosti dotýka ďalšia právna zmena v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Úryvok z textu:
Okresný súd Trnava rozsudkom z 25. marca 2004, č. k. 17 C 109/98-532, určil, že rozdeľovacia zmluva z 5. febrára 1974 registrovaná Štátnym notár­ stvom v Trnave pod číslom R I 83/74, kúpna zmluva zo 4. júla 1980 registro­ vaná Štátnym notárstvom v Trnave pod číslom R I 550/80, darovacia zmlu­ va z 30. júla 1990 registrovaná Štátnym notárstvom v Trnave pod číslom R I 2584/90 a darovacia zmluva z 20. novembra 1991 registrovaná Štátnym notárstvom v Trnave pod číslom R I 2696/91 sú neplatné. Odporco
Meritum určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/119/2019 2509205870 28. októbra 2020 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2509205870.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ U. F., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej v J., J. XXX, 2/ Q. P., nar. XX.X.XXXX, bývajúceho v E., Š. XXX/XX, obaja v dovolacom konaní zastúpení Fridrich Lawyers, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Dunajská 6, IČO: 36 864
Meritum neplatnosť právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/196/2019 1712212929 18.09.2019 JUDr. Ladislav Górász sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1712212929.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ R. U., bývajúcej v F., 2/ Y. L., bývajúceho v F., proti žalovaným 1/ R. N., bývajúcemu v T., 2/ A. N., bývajúcej v T., o určenie neplatnosti právneho úkonu, vedenom na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 8 C 15
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/214/2014 5611200775 28.04.2016 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2016:5611200775.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Horská služba, so sídlom Dom Horskej služby Jasná, Demänovská dolina 83, Liptovský Mikuláš, proti žalovanému Slovenskému združeniu telesnej kultúry, so sídlom v Bratislave, Junácka 6, v dovolacom konaní zastúpené
MENU