SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346314
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: projekt pozemkových úprav


Približný počet výsledkov: 106 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: projekt pozemkových úprav
  • projekt nájdené 5529 krát v 1206 dokumentoch
  • pozemkovy nájdené 14882 krát v 2067 dokumentoch
  • uprav nájdené 2887 krát v 1226 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 29 dokumentov
Krajské súdy SR 184 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 12 dokumentov


Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu bolo nesporným, že v predmetnej lesnej ceste ide o spoločné zariadenie slúžiace všetkým vlastníkom v obvode pozemkových úprav v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. Zároveň v súlade s riadne schválenými a teda platnými a záväznými ZUNP, ako aj v súlade s ustanovením § 11 ods. 19 zákona č. 330/1991 Zb. sa malo vlastníctvo k takémuto zariadeniu súlade s ustanovením § 11 ods. 19 zákona č. 330/1991 Zb. sa malo vlastníctvo k takémuto zariadeniu previezť na obec. Náhradou za uvedené prevedenie vlastníckeho práva (resp. obmedzenie vlastníckeho práva žalobcu) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/12/2013 1011201502 18.02.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:1011201502.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu: UNOLES, s.r.o., so sídlom Zlatovská 2211, Trenčín, právne .
Právna veta: Pred vypracovaním projektu majú vlastníci na výzvu správneho orgánu v lehote 60 dní právo vyjadriť sa k spôsobu vyrovnania pridelením náhradných pozemkov v obvode pozemkových úprav, alebo poskytnutím náhrady v peniazoch. Po uplynutí tejto lehoty správny orgán rozhodnutím určí obvod pozemkových úprav a rozhodne, že vlastníkom, ktorí sa v lehote 60 dní nevyjadrili, patrí náhrada v peniazoch a vlastníkom, ktorí nesplnili podmienku uvedenú v § 8 ods. 5, patrí náhrada v pozemkoch (§ 10 citovaného zákona). Projekt pozemkových úprav sa schvaľuje rozhodnutím podľa § 13 ods. 3 citovaného zákona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcov: 1. M. K. bytom v K., L. X., 2. K. K. bytom v K., L. X., 3. S. K. bytom v K., M. X., 4. P. K. bytom v Š. X. a 5. K. B. bytom v Š. X., zastúpených JUDr. D. J., advokátom so sídlom v K., H. X. proti žalovanému K. P. Ú. so sídlom v K., P. X., o .
Právna veta: Preskúmavané rozhodnutie o nariadenie vykonania pozemkových úprav je vykonávacím rozhodnutím správneho orgánu v tom zmysle, že toto rozhodnutie len právoplatný stav, ktorý bol po ukončení tzv. námietkového konania (podľa zákona č. 330/1991 Zb.) so všetkými účastníkmi vyriešený a ustálený tak, ako je uvedené v § 13 ods. 4, v spojení s ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb., realizuje. Súd je názoru, že ak je schválený projekt pozemkových úprav právoplatný, nemôže byť nariadenie, ktoré ho následne má vykonať, nezákonné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sž r/98 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. N ory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalob kyne : M. H. , nar. X. X. , bytom K. K. , právne zastúpen á: JUDr. Eva Gelenky Hencovská , advokát ka, Bajzova 2, Košice , proti žalovanému: Okresný úrad Košice , Komenského 52, Košice , P.O.BOX 36 , o .
Právna veta: K zjednodušenému a zrýchlenému postupu pri pozemkových úpravách mohlo prísť len za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 15 zákona o pozemkových úpravách: 1. išlo o vlastníkov alebo oprávnené osoby, ktorým a. boli vydané pozemky podľa osobitných predpisov, t.j. zákona o pôde, b. požiadali o vyčlenenie svojich pozemkov užívaných poľnohospodárskym a lesným podnikom alebo hospodárskym subjektom podľa ustanovenia § 22 ods. 1 a ods. 2 zákona o pôde. Len za splnenia týchto obligatórnych zákonných podmienok potom obvodný pozemkový úrad mohol nariadiť urýchlené usporiadanie vlastní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: I. K., zastúpený advokátkou JUDr. R. S., proti žalovanému Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 20. marca 2007 č. 1700B/2007-430, konajúc o odvolaní žalobcu proti .
Právna veta: Krajský súd správne poukázal na skutočnosť, že pokiaľ žalobcovia v tretej etape konania, týkajúcej sa vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 15 a nasl. zákona, opätovne namietali skutočnosti, ktoré súvisia so skúmaním splnenia podmienok konania podľa § 1, § 2 a § 7 zákona, boli tieto námietky v tomto štádiu konania bezpredmetné, pretože už o nich bolo právoplatne rozhodnuté v prvej etape – rozhodnutím č. OPPaLH2002/15187-2-Va zo dňa 31.03.2003. Krajský súd osobitne poukázal aj na znenie § 9 ods. 1 veta druhá zákona, podľa ktorého sa na námietky podané po určenej lehote a na námietky ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcov : 1. J. D. , bytom Z. H. a 2. F. B. , bytom Z. H. , obaja zastúpení JUDr. J. H. , advokátom, proti žalovanému: Krajský pozemkový úrad Prešov , Masarykova č. 10, Prešov , za účasti : 1. užívate lia pozemkov v .
Kľúčové slová: pozemkové úpravy, projekt pozemkových úprav, verejný záujem

Právna veta: Pozemkové úpravy predstavujú určitú konštrukciu nových vlastníckych vzťahov, kedy dochádza ku komplexnému riešeniu regulovaného právnym predpisom a je vo verejnom záujme, aby bola odstránená neprehľadnosť vo vlastníckych a užívacích vzťahoch. Nakoľko príslušný projekt pozemkových úprav bol schválený po splnení podmienky súhlasu účastníkov, ktorí vlastnia najmenej 2/3 výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy, tak verejný záujem je možné vidieť i v záujme takto kvantitatívne vyjadrenej skupiny vlastníkov na kvalitatívne novom priestorovom a funkčnom usporiadaní vlastníckyc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: T. N., zastúpenej JUDr. D. O., advokátom, proti žalovanému: Krajský pozemkový úrad v Trnave, za účasti: 1) Združenie vlastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Sekule, zast. Mgr. M. B., advokátom, 2) Obec .
Meritum § 250b ods. 1, § 250d ods. 3, OSP, § 14 ods. 4 zák. č. 330/1991 Zb.
Právna veta: ako je zrejmé z obsahu administratívneho spisu Obvodný pozemkový úrad v Žiline rozhodnutím č. ObPÚ 2008/00718/Št/PPÚ-SV zo dňa 28. marca 2012 schválil podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území T., obec Turie, okres Žilina schváleného rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Žiline pod č. ObPÚ 2008/00718/Št/PPÚ-S zo dňa 14. septembra 2009, vypracovaného v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred úči ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov : 1/ L. L. , nar. X. , bytom T.X. , 2/ V. Z. , nar. X. , bytom T.X. , 3/ E. K. , nar. X. , bytom P., všetci právne zastúpení Mgr. Dr. Antonom Kušnírom, advokátom, AK so sídlom v Žiline, Jána Reka 13 , proti žalovanému : Okresný úrad v Žiline , so sídlom v Žiline, Janka Kráľa 4 , na odvolanie žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 20S/86/2012 -58 zo dňa 7. mája 2013 , takto .
Právna veta: Ustanovenia § 15-17 zákon č. 64/1997 Z.z., upravujú dve etapy vykonania projektu pozemkových úprav. Obvodný pozemkový úrad v zmysle uvedených ustanovení vydáva 2 rôzne rozhodnutia, a to rozhodnutie o vykonaní projektu pozemkových úprav (§ 15 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z.) a rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav (§ 16 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z.). Zmeny v katastri nehnuteľností sa vykonávajú až na základe rozhodnutia ktorým sa schváli vykonanie projektu. Až týmto rozhodnutím môžu byť žalobcovia na svojich právach dotknutí.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/76/2012 5010200116 13.11.2012 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2012:5010200116.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ B. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom W., 2/ V. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom M., 3/ L. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom C., 4/ V.E., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., 5/ Q. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom R., 6/ N. C., nar. XX.XX.XXXX, .
Kľúčové slová: daňová povinnosť pri dani z pridanej hodnoty, dodanie a nájom nehnuteľnosti, orná pôda, stavebný pozemok

Zbierka NS 10/2015
R 96/2015
Právna veta: Pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako orná pôda, ale je územným plánom obce, resp. zóny, určený na zastavanie, je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným pozemkom, a preto je stavebným pozemkom aj pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... využitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa posudzuje spravidla pri návrhoch územno -plánovacej dokumentácie, územno -plánovacích podkladov a pri návrhoch projektov pozemkových úprav. Dokumenty uvedené v odseku 2 musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhl asené orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súhlas .
Právna veta: Konanie podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim je rozdelené na etapy, z ktorých každá nasledujúca začína po právoplatnom rozhodnutí správneho orgánu predstavujúcim ukončenie predchádzajúcej etapy.

Úryvok z textu:
... podmienky začatia konania v prvej etape, ktorá je súčasťou rozhodnutia, ktorým správny orgán schvaľuje úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva. Žalovaný po predchádzajúcom zrušení rozhodnutia o schválení úvodných podkladov odvolacím orgánom opätovne rozhodol ... z 1. júna 2001). Žalovaný sa v napadnutom rozhodnutí zo 4. júla 2001, ktorým schválil projekt pozemkových úprav, už nezaoberal otázkou podmienok začatia konania, lebo o nej už bolo právoplatne rozhodnuté. Uvedeným ro .
Právna veta: Daňové úrady a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky chránia fiškálne záujmy štátu. Ich úlohou je vykonávať zisťovanie, či daňové subjekty si splnili v súlade s hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Podľa § 19 ods. 1 prvá, druhá a tretia veta zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je v dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poľnohospodár skej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa posudzuje spravidla pri návrhoch územno -plánovacej dokumentácie, územno -plánovacích podkladov a pri návrhoch projektov pozemkových úprav. Dokumenty uvedené v odseku 2 musia byť pred schválením podľa osobitných pr edpisov odsúhlasené orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súhlas .
Právna veta: Konanie o pozemkových úpravách je konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb., jedná sa však o konanie veľmi špecifické. Je to spôsobené najmä predmetom tohto konania, v ktorom ide o zmenu vlastníckeho práva a iných vecných práv k pozemkom, tiež okruhom účastníkov konania, kedy je toto konanie vedené s mnohými účastníkmi konania ale predovšetkým samotným účelom tohto konania. Účel predmetného konania, ktorý vyplýva zo zákona o pozemkových úpravách totiž charakterizuje toto konanie ako konanie vo verejnom záujme. Uvedené tiež pramení zo skutočnosti, že toto konanie je vždy zahájené z úradnej moci, i k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dodržané zákonom stanovené podmienky, obmedzenia a regulatívy. Nesúhlas s vecným usporiadaním nehnuteľnosti v schválenom projekte pozemkových úprav, ktorý bol v danom prípade schválený vlast níkmi nadpolovičnej výmery pôdy dotknutej navrhovanou komplexnou ... pozemkové úpravy sú opatrením, ktoré má pozitívny dopad súčasne na niekoľko oblastí života ľudí. Projekty pozemkových úprav v danom území obsahujú vyriešené vlastnícke vzťahy k navrhovaným opatreniam, pričom zároveň rešpektujú prírodné pomery .
Kľúčové slová: pozemky nemožno vydať, reštitučný nárok, vydanie nehnuteľnosti

Právna veta: Vychádzajúc z okolností preskúmavaného prípadu, ak oprávnenej osobe vznikol reštitučný nárok – nárok na vydanie nehnuteľnosti, ktorá prešla na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku zákonom vymenovaných skutočností (§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.) podľa predošlej právnej úpravy, v zmysle novej právnej úpravy jej tento nárok nezanikol a nebol narušený ani princíp právnej istoty, pretože nová právna úprava neupravila nanovo vznik právnych vzťahov, ale upravila odlišne len právnu skutočnosť, ktorá má vplyv na obsah týchto právnych vzťahov v budúcnosti, čo však je prípustné. Podľa novej pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 217/2004 Z.z.), podľa ktorého ak sa v obvo de projektu pozemkových úprav nachádza pozemok, na ktorý bol uplatnený reštitučný nárok po schválení vykonania projektu pozemkových úprav, rozhodnutie sa vydá postupom podľa osobitného predpisu. Ako hlavný dôvod zrušenia rozhodnutia ... telovýchovné a športové zariadenia, g) pozemok možno vo verejnom záujme vyvlastniť, h) pozemok sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav a jeho vykonanie bolo schválené. (s odkazom na § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. .
Právna veta: Zákon č. 66/2009 Z.z. je zákonom, ktorý predpokladá ustanovenie § 151o ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka - zriadenie vecného bremena zákonom. Vzhľadom k tomu, že je predpisom, ktorým sa upravujú vlastnícke vzťahy k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obcí a vyšších územných celkov nadobudnutých podľa osobitných predpisov, pričom problém náhrady za nútené obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov pozemkov pod stavbami priamo nerieši, avšak v ustanovení § 4 odkazuje na úpravu v ustanoveniach § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka, pri riešení otázky náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v konaní o pozemkových úprav podľa osobitného predpisu a podľa ods. 3, ak bol v katastrálnom účinnosti tohto zákona schválený projekt pozemkových úprav, usporiadanie vlastníckych pozemku pod stavbou sa vykoná formou jednoduchých pozemkových úprav. odseku 1, nariadení území do vzťahov k Podľa čl .
Právna veta: Z uvedenej dôvodovej správy sa tak možno dozvedieť, prečo zákonodarca zmenil zákon č. 64/1997 Z. z. tak, že stanovil, že náhrada za pozemky sa určí na základe znaleckého ocenenia vykonaného podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. V osobitnej časti dôvodová správa síce obsahuje text, na ktorý poukazuje žalovaný v nadväznosti na časť rozsudku ESĽP týkajúcu sa uskutočnenia všeobecných opatrení, spočívajúcich v tom, že štát odstráni všetky prekážky toho, aby sa za prevod vlastníckeho práva k takýmto pozemkom poskytovala náhrada, ktorej výška bude v primeranom vzťahu k trhovej cene majetku ku dňu pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Zoznamy užívateľov s parcelami sa uvádzajú až v registri nového stavu. Register pôvodného stavu tvoria len pôvodní vlastníci pred projektom pozemkových úprav. Zostavený RPS teda v podstate zodpovedá aj požiadavke ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb., ... Detva Sídlisko v k. ú. N.. Uviedol, že v konaní nebolo do 31. marca 2011 právoplatne schválené vykonanie projektu pozemkových úprav, z toho dôvodu Obvodný pozemkový úrad vo Zvolene po prijatí novely zákona účinnej od 1. apríla 2011 zabezpečil v .
Právna veta: Najvyšší súd rovnako ako krajský súd pripomína, že konanie vo veci usporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách podľa zák. č. 64/1997 Zb. možno rozdeliť do niekoľkých etáp, pričom každá predchádzajúca etapa musí byť právoplatne skončená a až následne možno pokračovať v ďalšej etape. V priebehu celého konania môže dôjsť k zmene vlastníckych vzťahov k pozemkom, prípadne aj k zmene na strane užívateľov pozemkov v zriadenej záhradkovej osade, avšak je nevyhnutné rozhodovať podľa skutkového stavu aktuálneho v čase vydania rozhodnutia, inak by nebolo možné prejsť do ďalšej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preskúmania napadnutých rozhodnutí, je zodpovedanie otázky, či boli splnené zákonné podmienky na schválenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkovej v záhradkovej osade. Práve tento právny rámec aj vymedzuje potrebné ... v záhradkovej osade, pričom podkladom pre takéto rozhodnutie bude znalecký posudok. Správny orgán zadá vypracovanie projektu pozemkových úprav až po vyjadrení členov záhradkovej osady k takto zistenej cene pozemkov. III. Odvolanie žalobcu/stanoviská .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.