Nájdené rozsudky pre výraz: prostriedky z rozpočtu Európskych spoločenstiev

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Tr. zák. spácha, kto použije, alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Z tohto ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 T o 9/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na ne verejnom zasadnutí 9. júla 201 3 v Bratislave v trestnej veci proti obžalovan ej Mgr. Z. P. , pre prečin poškodzovania finančných záujmov Európsk ych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225
Meritum § 261/1, 4a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/12/2019 9517100160 17. decembra 2020 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2020:9517100160.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obžalovaného O. H., pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 4
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti ob žalova nému Bc. R. M. pre prečin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. na verej nom zasadnutí konanom 14. marca 2017 v Bratisla ve o odvolaní obžalova ného Bc. R. M. proti rozsudku Špecializova
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a sudcov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Igora Belka v právnej veci žalobkyne: O. Š., zastúpená starostom O. S. K., v konaní zastúpenej advokátom JUDr. J. S., PhD., J. 1, X., proti žalovanému M., Š. 5, P., X. 15, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. : MF/013054/2004-911/401 zo dňa 25.11.2004 o odvolaní žalobky
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhondutia žalovaného MF/8004/2004-911/388 a o odvolaní proti rozsudku Krajského súdu v BA
Najvyšší súd 3 Sžf/50/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Idy Hanzelovej v právnej veci žalobcu: A.–F., spol. s r. o. zastúpený advokátom: JUDr. Š. D., proti žalovanému: M. F., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MF/8004/2004-911/388 zo dňa 13.09.2004 a o odvolaní proti rozsudku Krajského súdu v Bratisla
Meritum § 261/1, 2a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3To/10/2018 9515100005 20. marca 2019 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2019:9515100005.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Bargela na verejnom zasadnutí konanom 20. marca 2019 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného PaedDr. N. I., PhD., pre prečin poškod
Meritum § 225/1,4a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3To/12/2018 9517100087 23. januára 2019 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2019:9517100087.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na verejnom zasadnutí konanom 23. januára 2019 v Bratislave, v trestnej veci obžalovanej O.. P. C., pre zločin subvenčného podvodu podľa
MENU