Nájdené rozsudky pre výraz: registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má povinnosť označovať potraviny, ktoré umiestňuje na trh, takým spôsobom, aby informácie o potravinách neuvádzali spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o charakteristiku potravín, ich povahu, totožnosť, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu, spôsob výroby alebo získania. Potraviny, ktoré sú klamlivo označené, je zakázané umiestňovať na trh. V prípade, ak orgán úradnej kontroly potravín zistí porušenie tohto zákazu, uloží prevádzkovateľovi sankciu (§ 28 ods. 2 písm. h) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len „prvoinštančný orgán“) svojím rozhodnutím č. k.: 004/2017-01/Šk, St zo dňa 23.02.2017 (ďalej len „prvoinštančné rozhodnutie“) rozhodla tak, že sťažovateľ, prevádzkareň Mikušovská cesta 3022, Lučenec, porušil povinnosť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane predaja na diaľku dodržiavať požiadavky upravené zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej len „zákon o potravinách“), osobitnými predpismi a
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžfk/17/2017 Identifikačné číslo spisu: 5016200330 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5016200330.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nie každá potravina po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti je súčasne nebezpečná, zdraviu škodlivá alebo nevhodná na ľudskú spotrebu. Ak orgán úradnej kontroly potravín zistí u prevádzkovateľa porušenie zákazu umiestňovania potravín na trh po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, nemôže bež ďalšieho konštatovať, že prevádzkovateľ týmto konaním súčasne porušil zákaz umiestňovať potraviny na trh, ktoré sú iné ako bezpečné.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „správny súd“) rozsudkom č. k. 5S/34/2016-251 z 24. mája 2017 zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2138/2016 z 18. júla 2016 a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. 2. V odôvodnení rozsudku správny súd uviedol, že v administratívnom konaní vykonali kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica a Regionálnej veterinárnej
MENU