Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982037
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozdielne rozhodnutie o veci


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozdielne rozhodnutie o veci
  • rozdielny nájdené 7239 krát v 4580 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1017085 krát v 58969 dokumentoch
  • o nájdené 2618367 krát v 60169 dokumentoch
  • vec nájdené 661812 krát v 59431 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Predpokladom prípustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia je taká zmena rozsudku súdu prvého stupňa rozsudkom odvolacieho súdu, pri ktorej z porovnania obsahu rozhodnutí súdov oboch stupňov je zrejmé, že práva a povinnosti účastníkov konania boli nimi odlišne konštituované alebo deklarované. Rozhodujúcim preto nie je formálne hľadisko, teda to, ako odvolací súd napríklad z hľadiska slovného vyjadrenia označil, zostavil a zoštylizoval výrok svojho rozhodnutia, ale vecné (obsahové) hľadisko, teda to, či odvolací súd svojím rozsudkom niečo vecne zmenil na tom, čo pred ním deklaroval alebo k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 201/2007 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C.Z.E.C.A.V., so sídlom v S., S. X., proti žalovaným : 1/ C.J.S.,S.D., S., N. X., 2/ K.B., bývajúci v S. X., 3/ P.CH., bývajúci v S., S. X., 4/ K.H., bývajúci v S. X., 5/ J.H., bývajúci v S. X. a 6/ Obec S., o určenie neplatnosti zmlúv a vypratanie nehnuteľnosti, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 12 C 101/95, o dovolaní žalovaného 5/ proti rozsudku Krajského súdu v .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Merito Dovolanie
Zbierka NS 1/1994
R 12/1994
Právna veta: Z hľadiska prípustnosti dovolania možno za zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vecne zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa o predmete sporu a nahrádza ho svojím iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie vo veci samej.

Úryvok z textu:
... iným rozhodnutím o veci samej. Nie je možné teda považovať za zmeňujúce také rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ nejde o iné, rozdielne rozhodnutie o veci samej v porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa. Vzhľadom na vyššie uvedené, najvyšší súd nepovažoval rozsudok krajského súdu napadnutý dovolaním .
Súvisiace predpisy:
519/1991
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 149 ods. 1 Obč. zák ak zanikne bezpodielového spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , čo pred ním deklaroval alebo konštituoval súd prvého stupňa. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné , rozdielne rozhodnutie o veci samej. V danom prípade odvolací súd vecne zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a preto ide o rozhodnutie, proti ktorému je .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Merito o náhradu škody
... a nahrádza ho svojím iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie o veci samej (viď napr. R 12/1994). Z porovnania výrokových častí rozsudkov súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu je zrejmé, že .
Súvisiace predpisy:
12/1994, 115/2000, 118/2000, 30/2008, 40/1964, 40/1993, 586/2003
Merito o zrušenie spoločného nájmu bytu
... považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd po vecnej stránke zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa a nahrádza ho svojim iným (rozdielnym) rozhodnutím o veci samej. V posudzovanej veci z porovnania výrokových častí, rozsudku súdu prvého stupňa a rozsudku odvolacieho súdu, vyplýva, že napriek použitej .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 154/2007, 509/1991, 40/1964, 52/2006, 341/2005
Merito o ochranu osobnosti
... a nahrádza ho svojím iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie o veci samej. Pokiaľ odvolací súd posúdil práva a povinnosti účastníkov daného právneho vzťahu rovnako (zhodne), nejde o zmeňujúci rozsudok, ale o .
Súvisiace predpisy:
41/2011, 29/2011, 97/2010, 655/2004, 266/2009, 68/2011, 111/1998, 185/2011, 130/2011, 101/2013, 170/2014, 194/2011, 38/2012, 6/2000, 221/2010, 248/2011, 53/2011, 114/2005, 54/2012, 244/2011, 42/1993, 85/2010
Merito o zaplatenie sumy 374 110,- Sk s prísl.
... a nahrádza ho svojim iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie o veci samej (pozri R 12/1994). V prejednávanej veci musel preto dovolací súd v rámci posúdenia prípustnosti dovolania žalovanej z hľadiska .
Súvisiace predpisy:
12/1994, 99/1963, 87/1995, 6/2006, 40/1964, 244/2007
Merito o náhradu škody
... a nahrádza ho svojím iným rozhodnutím o veci samej. V porovnaní s rozhodnutím súdu prvého stupňa musí ísť o iné, rozdielne rozhodnutie o veci samej (R 12/1994). Z porovnania výrokových častí rozsudkov súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu je zrejmé, že napriek použitej .
Súvisiace predpisy:
12/1994, 99/1963, 129/2006, 384/2008
Merito o vymoženie 19 916,35 eur istiny s prísl.
... len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd po vecnej stránke zmeňuje rozhodnutie súdu prvého stupňa a nahrádza ho svo jím iným (rozdielnym) rozhodnutím o veci. V posudzovanej veci súd prvého stupňa okrem iného rozhodol tak, že povolil odklad exekúcie na obdobie do právoplatného skončenia konania .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 280/2009, 150/2009, 233/1995, 40/1964, 327/2012, 6/2011, 214/2006
Merito o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o vypratanie nehnuteľnosti
... možno totiž považovať len také rozhodnutie, ktorým odvolací súd vecne zmeňuje napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa ; teda ho nahrádza iným, rozdielnym rozhodnutím o veci samej (poro vnaj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Obdo 19/1998, 4 Cdo 90/1992 , 3 Cdo .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 19/1998, 20/2000, 71/1992, 90/1992, 132/2003, 35/2010, 182/2002, 659/2007, 300/2009, 273/2007
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.