Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodcovská doložka v úverovej zmluve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

169 dokumentov
454 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodcovská zmluva uzavretá so spotrebiteľom, ak má byť právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie, musí byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informácie o možnosti voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá ktorá voľba konkrétne znamená. Oprávnený sa svojej zodpovednosti za uzavretie neprijateľnej rozhodcovskej doložky nemohol zbaviť ani poukazom na princíp „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) uplatnením jeho dôsledkov v neprospech povinného. Kým rešpektovanie tohto princípu v spotrebiteľských p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného : B. , s. r. o., A. , IČO: X. , právne zastúpený M. , s. r. o., P., proti povinnej: J., nar. X. , bytom R. , o vymoženie pohľadávky 410,19 eur príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. : 4 Er 275 /2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27 . novembra 2011 , č. k.: 16 Co
Právna veta: Aj podľa zhodného názoru odvolacieho súdu zakladá rozhodcovská doložka obsiahnutá v predmetnej úverovej (svojou povahou spotrebiteľskej) zmluve značnú nerovnováhu práv a povinností účastníkov v neprospech spotrebiteľa, ktorý bol okolnosťami donútený pristúpiť k zmluvnému dojednaniu bez toho, aby mohol ovplyvniť jeho obsah. Dôsledky uzavretia rozhodcovskej doložky pritom podstatným spôsobom zužujú možnosti spotrebiteľa pri ochrane jeho práv v prípade sporu s dodávateľom. Uvedená rozhodcovská doložka je neplatná, preto nemohla založiť právomoc rozhodcovského súdu na vydanie označeného roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 26 /201 3 Slovenskej republiky 3 Co 32 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so síd lom v B. , proti povinn ej M. F. , bývajúce j v H. , o vymoženie 408 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota po d sp. zn. 1 Er 1662/2010 , o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27. n
Právna veta: Ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. (týkajúce sa prípadov zastavenia výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh) v konaní o výkon rozhodnutia dopadá na procesnú situáciu, ktorej predchádzalo nariadenie výkonu rozhodcovského rozsudku )v ktorej už bol výkon rozhodnutia nariadený uznesením súdu). Z logiky veci a z toho, že predmetné ustanovenie inak nerobí rozdiely medzi konaním o výkon rozhodnutia a exekúciou vykonávanou podľa Exekučného poriadku, možno dospieť k záveru, že aj s dopadom na exekučné konanie sa ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. vzťahuje na p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 1 08 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO : 36 432 105, zastúpenej advokátskou kanceláriou ADVOKÁTI s. r. o., so sídlom v Bratislave, Klariská č. 7 , IČO : 36 715 638, proti povinnej M. Č. , bývajúce j v K. , o vymoženie 315,37 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 8 Er 712 /201 1, o dovolaní oprá
Meritum o zaplatenie 1 034,06 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 ECdo 84/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou V., s.r.o., so sídlom v B., proti povinnej M. P., bývajúcej vo F., o vymoženie 1 034,06 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 10 Er 707/2013, o dovolaní opráv
Meritum o zaplatenie 1 034,06 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 ECdo 84 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou V. , s.r.o., so sídlom v B. , proti povinnej M. P. , bývajúcej v o F., o vymoženie 1 034,06 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 10 Er 707/2013 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. decembra 2013 sp. zn. 3 CoE 12 8/
Meritum o vymoženie 744,13 eur s prísl.
Najvyšší súd 6 ECdo 17 7/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou A. s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ A.. Mgr. J. B. , proti povinnému Š. K. , naposledy bývajúcemu v P., o vymoženie 744 ,13 EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 16 Er 148/201 1, o dovol
Meritum o vymoženie 744,13 eur s prísl.
Najvyšší súd 6 ECdo 177/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou A. s.r.o., so sídlom v B., v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ A.. Mgr. J. B., proti povinnému Š. K., naposledy bývajúcemu v P., o vymoženie
Meritum o vymoženie 1 2825,08 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Oboer 34/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného P., s. r. o., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou V., s. r. o., so sídlom v B., proti povinnému S. K., nar. X., bytom M., o vymoženie 1 282,05 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Revúca, pod sp. zn. 6 Er 383/2011, o dovo
Meritum o vymoženie 315,37 € s prísl.
Najvyšší súd 7 Cdo 108/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO : 36 432 105, zastúpenej advokátskou kanceláriou ADVOKÁTI s. r. o., so sídlom v Bratislave, Klariská č. 7, IČO : 36 715 638, proti povinnej M. Č., bývajúcej v K., o v
MENU