Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodcovský nález

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 68

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

139 dokumentov
1588 dokumentov
4 dokumenty
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V arbitrážnom rozhodnutí sa nezohľadnilo postavenie FNM SR ako ručiteľa za záväzky v osobitnom režime ručenia podľa zákona č. 92/1991 Zb., ktorý ručenie FNM SR založil, ale bolo posúdené podľa vnútroštátnej úpravy Švajčiarskej konfederácie. (...) Strany si výslovne dohodli rozhodné právo švajčiarske a riešenie sporov arbitrážnym tribunálom Ženevskej obchodnej a priemyselnej komory. Ručenie, ktoré vzniklo zo zákona má aj v tomto prípade povahu akcesorickú, to znamená, že existuje popri hlavnom záväzku, ktorý predstavuje kúpna zmluva a z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán. Pokiaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5ECdo/16/2017 Identifikačné číslo spisu: 1205231340 Dátum vydania rozhodnutia: 27.01.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1205231340.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej COMPANÍA ESPANOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN S.A
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodcovská zmluva uzavretá so spotrebiteľom, ak má byť právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie, musí byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informácie o možnosti voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá ktorá voľba konkrétne znamená. Oprávnený sa svojej zodpovednosti za uzavretie neprijateľnej rozhodcovskej doložky nemohol zbaviť ani poukazom na princíp „ignorantia iuris non excusat“ (neznalosť zákona neospravedlňuje) uplatnením jeho dôsledkov v neprospech povinného. Kým rešpektovanie tohto princípu v spotrebiteľských p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného : B. , s. r. o., A. , IČO: X. , právne zastúpený M. , s. r. o., P., proti povinnej: J., nar. X. , bytom R. , o vymoženie pohľadávky 410,19 eur príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. : 4 Er 275 /2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 27 . novembra 2011 , č. k.: 16 Co
Merito veci o určenie, že dohoda z 12. apríla 2002 nie je exekučným titulom, nie je rozhodcovským nálezom, nie je zmierom, je nezákonná, neplatná, a nevykonateľná a žalobcov nezaväzuje
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. L. , bývajúcej v B. , 2/ Ing. P. L. , bývajúceho v B. , obaja zastúpení Mgr. M. U. , advokátom vo Z. , proti žalovaným bývajúcemu v B. , o určenie, že dohoda z 12. apríla 2002 nie je exekučným titulom, nie je rozhodcovským nálezom, nie je zmierom, je nezákonná, neplatná, a nevykonateľná a žalobcov nezaväzuje , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 12 C 42/2006, o m
Merito veci o vymoženie uloženej povinnosti
Najvyšší súd 2 Cdo 369/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: Č., a. s., R., IČO: X., zastúpený advokátom Mgr. Ľ., L., proti povinnému: G., a. s., K., IČO: X., zastúpený advokátskou kanceláriou H., s. r. o., Š., o vymoženie uloženej povinnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 39 Er 1499/2010, o dovo
Merito veci o vymoženie uloženej povinnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: Č. , a. s., R. , IČO: X. , zastúpený advokátom Mgr. Ľ. , L. , proti povinnému: G. , a. s., K. , IČO: X. , zastúpený advokátskou kanceláriou H. , s. r. o., Š., o vymoženie uloženej povinnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 39 Er 1499/2010, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 12. júla 2012, č. k. 20 CoE 77/2011 -2199, takto
Merito veci o vymoženie 7220,12 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 15 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného K. , zastúpeného Mgr. A. S. , advokátom v B., proti povinn ému J. T. , o vymoženie 7 220,12 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp.zn. 4 Er 1044 /200 8, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1 3. júla 2011 , sp.zn. 41 CoE 139 /2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie oprávneného o d m i e t a .
Merito veci o vymoženie 7220,12 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 15/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného K., zastúpeného Mgr. A. S., advokátom v B., proti povinnému J. T., o vymoženie 7 220,12 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp.zn. 4 Er 1044/2008, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banske
Merito veci o vymoženie 4 853,53 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Cdo 305/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci oprávneného : K., zastúpená Mgr. A. S., advokátom v B., proti povinnej : M. K., bývajúca v B., zastúpená JUDr. P. Š., advokátom v B., o vymoženie 4 853,53 € s prísl., vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 2 Er 1172/2009, o dovolaní oprávneného pro
Merito veci o vymoženie 1 267,46 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 144/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného K., U., Č., zastúpené Mgr. A., advokátom V., Č., proti povinnej J., bývajúcej V., o vymoženie 1 267,46 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4 Er 1537/2009, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. m
MENU