Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o nesúhlase s postúpením veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 41 ods. 2 OSP každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Podľa § 43 ods. 1 vety prvej OSP sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Najvyšší súd v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že zo žaloby resp. návrhu musí byť zrejmé, čoho sa žalobca (navrhovateľ) domáha, pričom musí zároveň pomenovať rozhodujúce skutočnosti a dôkaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Nds /22 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. P. , T. , K. proti odporco vi Obvodný pozemkový úrad v Senci , so sídlom Hurbanova 21, o návrhu navrhovateľa z 10. novembra 2011 , konajúc o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci, vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 10C/300/2011 , takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci j e d ô v o d n
Meritum § 104a ods. 3 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Nds/ 7/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: Ing. M. M. , bytom Partizánska 405/25, Turčianske Teplice, adresa na doručovanie: Ú ., H. , proti odporcom : 1/ K. Ď. , štátny zamestnanec Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Martin, pra covisko Turčianskej Teplice, SNP 514/122, Turčianske Teplice , 2/ Mgr. A. Š., štátny zamestnanec, riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Martin, pracovisko Turčianskej
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Nds/6/2014 6014200135 31.03.2014 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2014:6014200135.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: T., bytom D., proti odporcom: 1/ Sociálna poisťovňa - ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 10, Bratislava, 2/ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Župné námestie 13, Bratislava, 3/ Min
Meritum o zaplatenie 1 170 597,38 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. V. N. , S., správca konkurznej podstaty úpadcu P. U. B. , s. r. o., proti žalovanému P. B. , a. s., D. , o zaplatenie 1 170 597,38 Eur s príslušenstvom a o nesúhlase Okresný súd Bratislava I s postúpením veci vedenej na tomto súde pod sp. zn. 5 Cbi 17/2012, takto r o z h o d o l : Vo veci je príslušný konať Krajský súd v Banskej Bystrici. O d ô v o d n e n i e : O
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Nds/3/2019 8018200378 20. 02. 2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2019:8018200378.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M.U. R., bytom H., zastúpený: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, advokátka so sídlom v Žiline, J. M. Geromettu 146/1, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, za
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Nds/10/2020 5019200579 30. 03. 2020 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2020:5019200579.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C. H. V., bytom H., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 60701-2/2019-BA zo dňa 08.08.2019, konajú
Meritum neplatnosť výberového konania na riaditeľa školy, vecná príslušnosť
Najvyšší súd 5Nds /4/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľa Mgr. J. N. , bytom L. , zastúpeného JUDr. P. Ď. , advokátom so sídlom R. , proti odporcom 1/ Obci Ž ., adresa na doručovanie Ž ., IČO: X. , a 2/ Ministerstvu školstva Slovenskej republiky, so sídlom Stromová 1, Bratislava, vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 13S /54/2011, takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v Trenčíne s postúpením ve
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Nds/1/2019 5018200230 20. 02. 2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2019:5018200230.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. Q. K., bytom S., zastúpený: V4 Legal, s.r.o, so sídlom v Žiline, Tvrdého 4, IČO: 36 858 820, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, za účasti: MANIO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Nds/5/2019 5018200485 06. 03. 2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2019:5018200485.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. S., bytom N., zastúpený: V4 Legal, s.r.o, advokátska kancelária so sídlom v Žiline, Tvrdého 4, IČO: 36 858 820, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislav
MENU