Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o vyrubení súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
59 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 16X Cdo /22 2/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : P. , s. r. o., so sídlom P., IČO: X. , proti žalovanému: S., so sídlom Ž. , o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 13 C/769 /201 4, o dovolaní žalobcu proti rozhodnutiu Krajského súdu v Nitre zo dňa 16. decembra 201 5 č. k . 5Co /114 5/201 4-136 , takto r o z h o d o l : I. Dovolanie o d m i e t a .
Merito veci zaplatenie majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 16XCdo/222/2016 Identifikačné číslo spisu: 4412221601 Dátum vydania rozhodnutia: 29.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:4412221601.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811
Merito veci náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 25XCdo/6/2017 Identifikačné číslo spisu: 3112225666 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3112225666.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Prib
Merito veci § 138 ods. 1 O.s.p.
Najvyšší súd 2 Sžo 251 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : Ľ. Č. , zastúpen ej Advokátskou kanceláriou , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. A -2010/0061 -HOM, DLD zo dňa 6. júla 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 3 S 300/10 -43 zo dňa 1. októbra 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
Merito veci § 138 ods. 1 O.s.p.
Najvyšší súd 2 Sžo 251/2010 Slovenskej republiky UZN E SE N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ľ. Č., zastúpenej Advokátskou kanceláriou, proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. A-2010/0061-HOM, DLD zo dňa 6. júla 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislav
Merito veci uložení pokuty 200 eur život.prost. rozhod. o SP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Asan/10/2018 Identifikačné číslo spisu: 6015201327 Dátum vydania rozhodnutia: 24.03.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6015201327.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci: 1/ D.. P. Q., narodený XX. F. XXXX, trvale bytom Z. X, XXX XX B. B.,
Merito veci § 138 ods. 1, § 219 ods. 1 a 2, § 250ja ods. 2 OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžo/39/2016 Identifikačné číslo spisu: 1013201107 Dátum vydania rozhodnutia: 13.09.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013201107.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1. M. L., bytom Z. XX, K., 2. N. L., bytom Z. XX, K., proti o
Merito veci o zaplatenie 91 266,68 € s prísl.
Najvyšší súd 5 Obo 71/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. F. L. CSc., N., proti žalovanému: B. S., spol. s r. o., C., IČO: X., o zaplatenie 91 266,68 Eur (2 749 500,-- Sk) s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 7 Cbs 3/2007-94 z 28. mája 2009, takto
Merito veci o zaplatenie 91 266,68 € s prísl.
Najvyšší súd 5 Obo 71 /20 09 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v práv nej veci žalobcu : Ing. F. L. CSc., N. , proti žalovanému: B. S., spol. s r. o., C. , IČO: X. , o zaplatenie 91 266,68 Eur (2 749 500, -- Sk) s príslušenstvo m , na odvolanie žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave č. k. 7 Cbs 3/2007 -94 z 28. mája 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky n apadnuté uznesenie súdu prvého stupňa z r u š u
MENU