Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie prokuratúry

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
41 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/4/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012202131 Dátum vydania rozhodnutia: 27.06.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:1012202131.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H., bytom S., proti žalovanému Okresnej prokuratúre Bratisla
Merito veci návrh na odňatie a prikázanie
Najvyšší súd 2 Ndt 13/2013 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí 16. júla 2013 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému R. J. pre zločin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr.
Merito veci návrh na odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d 2 Ndt 13 /2013 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí 16 . júla 2013 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému R. J. pre zločin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné o návrhu obvineného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. , t
Merito veci dovolanie obvinenej
Najvyšší súd 6 Tdo 12/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Mariána Jarábeka v trestnej veci obvinenej L. M., pre trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorší
Merito veci dovolanie obvinenej
Najvyšší sú d 6 Tdo 12 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Mariána Jarábeka v trestnej veci obvinen ej L. M. , pre trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. január a 2006 (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov , ďalej už len Tr. zák. ) na neverejnom zasadnutí 10. júna 2010 v Bratislave , o dovolan í obvine
Merito veci odvolanie prokurátora
Najvyšší súd 5 To 14/2011 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému JUDr. I. Š. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 T
Merito veci právnu pomoc
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/78/2016 Identifikačné číslo spisu: 7015201176 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7015201176.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z člen
MENU