Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie súdu o dovolaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zapl. 10 390 412,15 Sk s prísl.
Najvyšší súd 1 M Ob do 4/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a sudkýň JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právn ej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Št úrova č. 2, 812 85 Bratislava z 24. marca 2010 pod č. VI/2 Pz 112/10 -6 proti rozsudku Okresného súdu v Bratislava II z 15. marca 2007 , č. k. 23 Cb 229/05
Meritum o 1.609.905,- €
Najvyšší súd 6 Cdo 27/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne T. , so sídlom v B. , zastúpenej advokátkou JUDr. A. , so sídlom v B. , proti žalovanej S., za ktorú koná M. , so sídlom v B. , o 1.609.905, - €, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 36 C 48/2011 , v konaní o dovolaní žalo vanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 23 . septembra 2015 sp. zn. 4 Co 396/2014 , o návrhu žalo vanej na odloženie vyk
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 12. apríla 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvineného L. Z. U. , pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spolupáchateľstvom podľa §§ 20, 172 ods. 1
Meritum § 172/1c,d, 2e Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/66/2015 1712010127 12.04.2017 JUDr. Štefan Harabin sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1712010127.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 12. apríla 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvineného L. Z. U., pre obzvlášť závažný zlo
Meritum § 149/1, 2a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8110010687 Dátum vydania rozhodnutia: 7. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8110010687.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí, s v erejným vyhlásením rozsudku, konanom 7. marca 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvineného T. Y., pre preč
Meritum § 222/1, 5a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/39/2017 3112012129 25.07.2018 JUDr. Gabriela Šimonová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:3112012129.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku 25. júla 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Ing. D
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/172/2017 6111220146 22.08.2018 JUDr. Janka Cisárová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:6111220146.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z., bývajúceho v U., zastúpeného AKSK, s.r.o, so sídlom v Banskej Bystrici, Nám. SNP 15, IČO: 36 859 711, proti žalovanej HARMONY REAL s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, Lazovná 69, IČO: 36 774 928, zastúpenej SEDLAČK
Právna veta: Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie nesprávne právne posúdenie zisteného skutku alebo nesprávne použitie iného hmotnoprávneho ustanovenia. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie zistenie, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že súd prvého stupňa konštatoval, že skutok nie je trestným činom. Takto naformulovaný skutok - pri uznaní viny, prevzal do skutkovej vety i súd druhého stupňa. Skutok, ako bol ustálený oboma súdmi - teda okresným a krajským, sa tým stal chaotickým a nepreskúmateľným.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/28/2018 6112010563 22. mája 2019 JUDr. Gabriela Šimonová ECLI:SK:NSSR:2019:6112010563.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského, v trestnej veci obvineného L. V. pre zločin sprenevery podľa § 213 ods. 1, 3 Trestného zákona, na neverejnom z
Meritum nariadenie výkonu rozhodnutia u malol.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/85/2020 6719201440 24.06.2020 JUDr. Milan Ľalík sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6719201440.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci oprávneného P.. P. I., bývajúceho v W. W., P. XX, zastúpeného JUDr. Andreou Stupárovou, advokátkou vo Veľkej Lúke, Novomeského 1266/25, proti povinnej P.. U. I., bývajúcej vo N., S. XXXX/XX, zastúpenej JUDr. Soňou Markovičovou Kiss
MENU