Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodujúci dôkaz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 170

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

41 dokumentov
356 dokumentov
19 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Aschenbrennerovej a členov senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca v právnej veci žalobcu A. Š., bytom N., zastúpeného JUDr. D. M., advokátom so sídlom S., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúma
Meritum invalidný dôchodok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7So/159/2012 3012200110 27.11.2013 JUDr. Elena Závadská sudca ECLI:SK:NSSR:2013:3012200110.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky H. R., nar. X. E. XXXX, bytom J., ul. J. F.. XXXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžfk/76/2018 8017200674 19.11.2019 JUDr. Marián Trenčan sudca ECLI:SK:NSSR:2019:8017200674.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD., a JUDr. Igora Belka v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): RENGAW s.r.o., so sídlom Hlavná 111, Prešov, IČO: 45 959 63
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Asan/1/2020 7218201049 26. 01. 2021 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:NSSR:2021:7218201049.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): P.. G. C., narodený XX.XX.XXX
Meritum o zaplatenie 149,67 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 174/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. P., s.r.o., so sídlom v L., IČO: X., proti žalovanej E. K., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. J. B., advokátom so sídlom v Ž., o zaplatenie 149,67 € (4 509 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 9 C 133/2009, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septembra 2009, sp. zn. 12 Co 242/2009, takto rozhodol:
Meritum 8 898,93 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1110232347 Dátum vydania rozhodnutia: 15. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1110232347.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne RENTSTAV ĎURČO spol. s r. o., Topoľčianska 29, Bratislava, IČO: 36 697 796, zastúpenej Advokátska kancelária MARC EL BIZNÁR s.r.o., Bajkalská 31, Bratislava, proti žalovanému Z.. N. G., nar. XX. D. XXXX, D. O. X, U., zas
Meritum o zaplatenie 149,67 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 1 74 /2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. P. , s.r.o., so sídlom v L. , IČO: X. , proti žalovanej E. K. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. J. B. , advokátom so sídlom v Ž. , o zaplatenie 149,67 € (4 509 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 9 C 133/2009, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septem bra 2009, sp. zn. 12 Co
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 6 Tdo 46/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 2. októbra 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného I. S. pre zločin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zák., o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 1. júla 2011, sp. zn. 6
Meritum § 329/1, 2, § 326/1a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3To/3/2013 9512100152 18.09.2013 JUDr. Igor Burger sudca ECLI:SK:NSSR:2013:9512100152.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej na verejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 18. septembra 2013 v trestnej veci obžalovaného Ing. G. T. pre zločin prijímania úplatku
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 4/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 14. marc a 201 3 v Bratislave v trestnej veci obv ineného M. P. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr . zák. č. 140/1961 Zb. v znení zákona (ďalej už len „Tr. zák.“) a iné , o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského
MENU