Nájdené rozsudky pre výraz: rozsah preskúmavacej činnosti súdov v správnom súdnictve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Oznámenie ministerstva obrany o určení percenta rastu priemerného služobného platu profesionálnych vojakov v príslušnom roku nezakladá, nemení ani neruší individuálne práva účastníka správneho konania, preto nie je rozhodnutím o individuálnych právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb (§ 244 ods. 1 až 3 v spojení s § 245 ods. 1 OSP); má charakter všeobecne záväzného interného normatívneho právneho aktu, ktorý súd v správnom súdnictve nie je oprávnený preskúmavať.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zamietol žalobu a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaný preskúmavaným rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia B. z 2. júla 2008 (ďalej len „prvostupňový správny orgán“ a „prvostupňové správne rozhodnutie“), ktorým prvostupňový správny orgán podľa § 68 ods.1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení n
Právna veta: I. Konanie a rozhodovanie o organizačných otázkach orgánov záujmovej samosprávy nemožno považovať za prenesený výkon štátnej správy. II. Pôsobnosť súdov na ich preskúmanie v správnom súdnictve preto nie je daná.

Úryvok z textu:
Žalobcovia v 1. až 42. rade podali na Okresnom súde K. I. žalobu o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia. V návrhu uviedli, že sú členmi Slovenského rybárskeho zväzu, v rámci ktorého sú združení v organizačnej zložke základnej organizácie, ktorou je Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v K. Dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila Mestská konferencia Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie K., ktorej konanie aj prijaté rozhodnutia nie sú podľa ich názo
Meritum Právomoc súdu
Právna veta: Proces posudzovania a schvaľovania privatizačného projektu je rozhodovaním iba o právnych pomeroch organizácie pri riadení jej hospodárskej činnosti; na postup príslušných orgánov štátnej správy (zakladateľa, ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku, vlády) sa správny poriadok (zák. č. 71/1967) nevzťahuje a rozhodnutia nimi vydané nepodliehajú súdnemu preskúmaniu.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky z 5. 2. 1992, ktorým nebol schválený žalobcom spracovaný konkurenčný privatizačný projekt. Návrh odôvodnil tým, že jeho konkurenčný privatizačný projekt bol prijatý branžovou komisiou a riadiacou privatizačnou komisiou Ministerstva hospodárstva SR a odporučený na schválenie spolu so základným privatizačným projektom formou verejnej súťaže. Súčasne tvrdil, že žalovaný po
Meritum protokol o výsledku kontroly z 29.05.2017
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžk/24/2019 5017200340 05.12.2019 JUDr. Monika Valašiková sudca ECLI:SK:NSSR:2019:5017200340.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, zastúpený: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice, proti žalovanému: Najvyšší kontrolný úrad Slovenske
Meritum preskúmanie zákonnosti uzn. Akad. senátu Katol. univerzity
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Sžk/18/2017 5016200828 30.11.2017 JUDr. Petra Príbelská sudca ECLI:SK:NSSR:2017:5016200828.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľov: 1. Doc. PhDr. C. K., PhD., bytom R., 2. Mgr. V. D., PhD., bytom M., zastúpených Mgr. Stanislavom Feketem, advokátom, so sídlom Námestie sv. Egídia 29/69, Poprad, proti žalovanej: Katolícka univerzita v Ružo
Meritum zistenej nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Sžfk/20/2019 1017201963 24.10.2019 Mgr. Peter Melicher sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1017201963.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Technická univerzita v Košiciach, so sídlom v Košiciach, Letná 9, IČO : 00 397 610, právne zastúpený : Sýkora - advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom kancelárie v Košiciach, Murgašova 3, IČO: 47 256 206, prot
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžk/16/2019 1017200160 16. 12. 2020 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSR:2020:1017200160.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): SWAN Mobile, a.s., so sídlom Landererova 12, Bratislava, IČO: 35 680 202, zastúpeného BORLOKOVA & ASSOCIATES s. r. o., so sídlom Jakubovo nám. 19, Bratislava, IČO: 47 243 805, proti žalovanému:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/42/2017 1015200686 16. 05. 2019 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2019:1015200686.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom v Trnave, Nám. J. Herdu 2, IČO : 36 078 913, právne zastúpená: JUDr. Róbert Spál, advokát, so sídlom v Trnave, Paulínska 24, proti žalovaným: 1/ Ministerstv
Meritum zistenej nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžfk/24/2018 1017200485 25. septembra 2019 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2019:1017200485.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa) Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, so sídlom Watsonova 47, 040 01 Košice, IČO: 00 166 804, právne zastúpený Sýkora - advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Zoborská 13, K
MENU