Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky eslp

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 429

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1644 dokumentov
426 dokumentov
186 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 160a/1, 2 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/1/2020 9507100114 27. januára 2021 JUDr. Dana Wänkeová ECLI:SK:NSSR:2021:9507100114.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Františka Moznera, JUDr. Petra Paludu, JUDr. Martina Bargela a JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. v trestnej veci obvineného X. Š., pre trestný čin prijímania úplatku
Meritum § 296 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9514100138 Dátum vydania rozhodnutia: 13. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9514100138.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci vede nej proti obvinenému T. R. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
Meritum § 212/1, 3b, 4b Tr. zák.a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2317010560 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Serbová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2317010560.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela, na neverejnom zasad nutí 28. februára 2018 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného V. B. a spol., pre pokračovací zločin
Meritum povolenie obnovy konania 6T/133/2010 § 221/1,4a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4117010497 Dátum vydania rozhodnutia: 17. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Serbová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4117010497.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Gabriely Šimonovej, na neverejnom zasadn utí dňa 17. januára 2018 v trestnej veci odsúdenej B. N., v konaní o návrhu na povolenie obnovy konania,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/41/2019 3019200185 05. 08. 2020 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2020:3019200185.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): Ing. Igor Smatlánek AUTOTRANSPORT, IČO: 17 560 551, J. Zemana 2355/59, Trenčín, zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., IČO: 36 837 857, Piaristická 4
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/25/2014 7013201266 29.04.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:7013201266.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: H. bytom D., proti odporkyni: Sociálna poisťo
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013201239 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1013201239.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. bytom U., L., zastúpený: Mgr. Stanislav Hutňan, advokát, Moskovská 18, 811 08, Bratislava, proti žalova nému: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Župné námestie 13, Bratislava, o preskúm
Meritum o vymoženie 240,92 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 CdoGp 2/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného D. , so sídlom v M. , IČO: X. , proti povinnému M. P. , bývajúcemu vo V. , o vymoženie 240,92 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 3 Er 538/2008, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Kežmarok z 11. mája 2016 č.k. 3 Er 538/2008 -15, takto r o z h o d o l : Dovolanie generálne
Meritum zaujatosť člena senátu
N a j v y š š í s ú d 3Ndt /5/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr . Jany Serbovej a sudcov JUDr . Aleny Šiškovej a JUDr . Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 15 . marca 201 7 v Bratislave , vo veci obvineného B. S. vedenej na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 4Tdo/18/2016 , o oznámenej zaujatosti členom senátu JUDr. Štefanom Harabinom, takto r o z h o d o l : Podľa § 3 2 ods .
Meritum odňatie a prikázanie veci
Najvyšš í sú d 6 Ndt 13 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pe tra Hatalu a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 9. septembra 2010 v Bratislave v trestnej veci obžalované ho M. L. a spol ., pre pokrač ovací trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších právnych predp
MENU