Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
21.01.2019 03:30

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5837 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 440137 krát v 38203 dokumentoch
  • vyssi nájdené 508146 krát v 53651 dokumentoch
  • sud nájdené 2461681 krát v 54673 dokumentochMerito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... súdu. Prekvapivosť mala byť daná tým, že rozhodnutie odvolacieho súdu popiera doterajšiu konštantnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, poukázala na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2007 sp.zn. 4 Cdo 39/2007. Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo podľa nej v rozpore ...
Súvisiace predpisy:
41/2011, 46/2011, 54/2012, 97/2010, 53/2011, 39/2007, 71/1992, 17/2013, 102/2008, 210/2012, 286/2012, 68/2011, 180/2014, 58/2014
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . Podľa jej názoru rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prekvapivé, pretože popieralo doterajšiu konštantnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2007, sp. zn. 4 Cdo 39/2007, v ktorom dovolací súd vyslovil, že „za súdne ...
Súvisiace predpisy:
41/2011, 46/2011, 50/1997, 54/2012, 97/2010, 53/2011, 39/2007, 71/1992, 17/2013, 102/2011, 16/2014, 286/2012, 226/2011, 1/2000, 68/2011, 83/2012
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . Podľa jej názoru rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prekvapivé, pretože popieralo doterajšiu konštantnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2007, sp. zn. 4 Cdo 39/2007, v ktorom dovolací súd vyslovil, že „za súdne ...
Súvisiace predpisy:
41/2011, 46/2011, 50/1997, 54/2012, 97/2010, 53/2011, 39/2007, 369/2013, 71/1992, 17/2013, 102/2011, 286/2012, 226/2011, 1/2000, 100/2012, 68/2011
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . Podľa jej názoru rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prekvapivé, pretože popieralo doterajšiu konštantnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2007, sp. zn. 4 Cdo 39/2007, v ktorom dovolací súd vyslovil, že „za súdne ...
Súvisiace predpisy:
41/2011, 46/2011, 50/1997, 54/2012, 97/2010, 53/2011, 114/2012, 39/2007, 71/1992, 17/2013, 102/2011, 286/2012, 226/2011, 1/2000, 15/2014, 68/2011
Merito § 29 ods. 8 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov zák. č. 222/2004 Z.z., § 49, § 51 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
... prípade správca dane pričítal žalobcovi ako daňovému subjektu existenciu dôkaznej núdze ohľadne skutočností, ktoré netvorili jeho dôkazné bremeno. Preto napadnutý rozsudok najvyšší súd zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. 3 Sžf 1/2011 7 O trovách konania najvyšší súd rozhodol podľa ...
Súvisiace predpisy:
222/2004, 563/2009, 599/2005, 131/2004, 1/2011
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... , kde ju nemal. Podľa jej názoru rozhodnutie odvolacieho súdu popiera doterajšiu konštantnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, poukázala pritom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2007 sp. zn. 4 Cdo 39/2007. Vyrubenie súdneho poplatku za odvolanie bolo podľa nej ...
Súvisiace predpisy:
41/2011, 46/2011, 50/1997, 54/2012, 97/2010, 53/2011, 39/2007, 71/1992, 17/2013, 102/2008, 260/2012, 286/2012, 1/2000, 68/2011
Právna veta: V danej veci sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 8 931,52 Eur ako náhrady za plnenie poskytnuté veriteľovi, keď v pozícii ručiteľa splnil záväzok zo zmluvy o úvere za žalovaného, ktorý ako dlžník záväzok veriteľa neuspokojil. Krajský súd (rovnako aj okresný súd) právny vzťah účastníkov konania, z ktorého je vyvodzovaný žalobou uplatnený nárok, považoval za občianskoprávny vzťah. Následne aj premlčanie tohto nároku posudzoval podľa ustanovení o premlčaní upravených v § 100 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dovolací súd sa s takýmto právnym posúdením veci nestotožňuje. Ručiteľský záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... režimu podriadený hlavný záväzok. Vzťahy, ktoré vznikajú pri zabezpečení záväzkov z úverovej zmluvy sa preto spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. mája 2000 sp.zn. 4 Obo 115/99). Generálny prokurátor správne ďalej uvádza, že jedným zo ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Merito o uloženie povinnosti odporcovi uverejniť odpoveď a zaplatiť primeranú náhradu
... bol v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka“) ako judikát R 111/1998 uverejnený rozsudok najvyššieho súdu z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997, z ktorého vyplýva, že „konanie je postihnuté inou vadou, ktorá ... treba považovať za vadu, ktorá zakladá prípustnosť a zároveň aj dôvodnosť dovolania podľa § 237 písm. f/ O.s.p. (rozsudky najvyššieho súdu z 27. apríla 2006 sp. zn. 4 Cdo 171/2005 a z 30. septembra 2008 sp. zn. 4 Cdo 25 ...
Súvisiace predpisy:
38/2012, 89/2011, 46/2011, 167/2009, 54/2012, 97/2010, 90/2012, 248/2011, 206/2011, 145/2012, 192/2010, 171/2005, 29/2011, 184/2010, 49/2013, 61/2011, 201/2011, 161/2012, 264/2011, 198/2011, 115/2010, 138/2010, 66/2013, 18/2008, 148/2012, 33/2013, 165/2011, 184/2011, 67/2010, 84/2012, 140/2009, 18/2013, 117/2013, 4/2011, 52/2011, 167/2008, 60/2010, 49/2011, 216/2010, 655/2004, 290/2008, 25/2012, 109/2011, 224/2008, 69/2010, 130/2011, 499/2011, 40/1964, 111/1998, 185/2011, 99/1963, 275/2012, 757/2004, 334/2012, 249/2008, 481/2011, 110/2013, 141/2011, 83/2010, 158/2012, 208/2012, 35/2013, 244/2011, 85/2010, 290/2009
Merito o určenie vlastníctva
... kategorický právny pokyn (napr. ktorý právny predpis má byť aplikovaný a ako konkrétne ho treba interpretovať). Ako vyplýva z odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 2 Cdo 104/2001, uverejneného v časopise Zo súdnej praxe, 2002, pod č. 12, ak majú ...
Súvisiace predpisy:
275/2013, 69/2009, 36/2006, 169/2012, 149/2011, 162/2009, 247/2007, 655/2004, 40/1964, 99/1963, 104/2001
Právna veta: Vkladové konanie predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom správa katastra, ako správny orgán, na základe predložených písomných podkladov posudzuje komplexne skutkové a právne skutočnosti (podmienky vkladu podľa § 31 ods. 1, 2 katastrálneho zákona a § 36b ods. 2 vyhlášky č. 79/1996 Z. z.), ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto rozhodovacieho postupu je rozhodnutie o povolení vkladu alebo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad.

Úryvok z textu:
... plnomocenstva, samotné umiestnenie podpisu splnomocniteľa ako i fakt, či medzi týmito je včlenený iný text alebo nie. V prílohe predložil rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 20. decembra 1995, sp. zn. Odon 28/95 a záznam zo zasadnutia redakčnej rady Katastrálneho bulletinu ...
Súvisiace predpisy:
162/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.