Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000496
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 22:25

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5687 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentoch
  • vyssi nájdené 544333 krát v 59478 dokumentoch
  • sud nájdené 2668648 krát v 60640 dokumentoch... podmienky nájmu celého bytu, celého rodinného domu alebo obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie. Uvedené potvrdzuje aj rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžso/13/2014 zo dňa 30.09.2015. Napriek tomu, že nájomná zmluva je nejasná, šetrením ... núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo býva v byte alebo v rodinnom dome na základe práva doživotného užívania.“ (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžso/84/2016 zo dňa 31.01.2018). 30. Je nesporné, že žalobcovi bola rozhodnutím úradu .
... postúpenej časti nároku sťažovateľa; príslušným bol odbor krízového riadenia. Príslušné správne orgány teda postupovali v súlade s rozsudkom najvyššieho súdu. Žalovaný súhlasí s názorom správneho súdu, že sťažovateľ zvolil nesprávny právny prostriedok súdnej nápravy, nakoľko sa domáhal ... Nové Mesto č. 845/2013 z 09.12.2013 je zmätočné, pretože nevychádza z právneho názoru citovaného rozsudku najvyššieho súdu, ktorý konštatoval, že „ak žalovaný neuzná, že išlo o konanie na základe príkazu, možno vyvodzovať, že .
... rozhodovali. 9. Správny súd záverom poukázal aj na doterajšiu rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v totožných veciach, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 9Sžso 88/2015 zo dňa 26.04.2017, ktorého právny názor citoval. 10. O ... legislatívy vo vzťahu k osobám v rovnakom postavení ako sa nachádzajú zamestnanci žalobcu. 13. Ďalej žalobca poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžso 24/2015 zo dňa 27. apríla 2016, ako aj na rozhodnutie Sociálnej poisťovne - ústredie .
... a naopak žalobca ako protistrana bol úspešný. 3. Krajský súd v Žiline vrátil Najvyššiemu súdu spis na ďalší procesný postup. Rozsudkom Najvyššieho súdu zo dňa 10. mája 2018 sp. zn. 1Sžfk/23/2017 bolo sťažovateľovi priznané právo na úplnú náhradu trov kasačného konania ... uznesenie, ktoré doručí osobám uvedeným v § 142 ods. 1. 4. Z obsahu spisového materiálu je nepochybné, že pri vyhotovovaní rozsudku Najvyššieho súdu zo dňa 10. mája 2018 sp. zn. 1Sžfk/23/2017 došlo k chybe v písaní a zrejmej nesprávnosti, keď .
... l. 41 súdneho spisu. Kasačný súd sa s obsahom takto doručenej žiadosti oboznámil a konštatoval, že žalobca poukazuje na rozsudky Najvyššieho súdu SR č. 6/2006, 3/2007 a týkajú sa výsluhového dôchodku, žalobca opakovane nesúhlasil s krátením starobného dôchodku. 29 ... , ktorý sa týka (opakovanej) námietky, že výsluhový dôchodok nemožno považovať za starobný dôchodok kasačný súd poukazuje na odôvodnenie rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9So/185/2015, kde na strane 4 odsek 5 sa uvádza: „ Z dôvodovej správy k .
... republiky. Odporkyni vytýkal porušenie ustanovenia § 195 ods. 1, § 209 ods. 1 zákona o sociálnom poistení a poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 7So/138/2011 zo dňa 15. augusta 2012. Rozhodnutie žiadal zrušiť a vec vrátiť na nové konanie .
... dôkazu s účinkami ex lege, ale až na základe správnej úvahy, ktorý môže čestné vyhlásenie pripustiť (rozhodnúť o jej pripustení)“ rozsudok najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžo/207/2015 zo dňa 26.10.2016. 32. Z dôvodov vyššie uvedených kasačný súd napadnutý rozsudok .
... druhu sankcie a ustáleniu jej výšky citujúc rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžp/16/2011 zo dňa 30.05.2012 týkajúci sa správneho trestania. V tejto súvislosti upriamil pozornosť aj na rozsudky Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3SžoKs/64/2006 a ... predpokladá za spáchanie správneho deliktu. Zodpovednosť u právnických osôb za správny delikt sa zakladá na zásade objektívnej zodpovednosti.“ (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Szd/1/2010 zo dňa 27.10.2010). 31. Kasačný súd považoval zistenie skutkového stavu .
... rozsudky Krajského súdu v Trnave (z 3. mája 2017 a 13. septembra 2016) sa v odôvodnení svojho rozhodnutia odvolávajú na rozsudky Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžr/147/2013 z 23. septembra 2014 a sp. zn. 1Sžr/175/2013 z 13. januára 2015 .
... ., pretože dospel k záveru, že rozhodnutia žalovaného a aj prvostupňového správneho orgánu sú v súlade so zákonom. Proti tomuto rozsudku najvyššieho súdu podal žalobca ústavnú sťažnosť, o ktorej Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom č. k. III. ÚS 503/2017-31 zo ... práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, čo v bode 1 výroku tohto nálezu aj skonštatoval.“ V. Po zrušení rozsudku najvyššieho súdu ústavným súdom sa vec vrátila opäť do štádia odvolacieho konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.