Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982394
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5600 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 447281 krát v 40704 dokumentoch
  • vyssi nájdené 540446 krát v 58536 dokumentoch
  • sud nájdené 2657941 krát v 59895 dokumentochPrávna veta: Vzhľadom na právnu podstatu predkupného práva vo všeobecnosti a účel sledovaný zákonom č. 175/1999 Z.z., ktorým je zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou z hľadiska celého hospodárstva Slovenskej republiky (viď § 1 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z.z., dôvodová správa k zákonu č. 175/1999 Z.z., dôvodová správa k zákonu č. 154/2015 Z.z.), dospel kasačný súd k záveru, že zmluvná voľnosť vlastníka pozemku, ku ktorému sa viaže predkupné právo štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z., je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnej úpravy účinnej v čase jeho vzniku. V tejto súvislosti sťažovateľ poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1 M Obdo V 16/2006 a rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp.zn. 22Cdo 2222/2011 z 29.05.2012. Ustanovenie ... , keďže v čase uzavretia kúpnej zmluvy predkupné právo štátu k dotknutému pozemku neexistovalo. 28. Sťažovateľ ďalej namietal, že rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1Sžr/103/2012 z 09.04.2013, na ktorý správny súd vo svojom rozsudku .
Súvisiace predpisy:
162/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
175/1999 - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
... vo 4. rade proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Obo/17/2016-1158 zo dňa 28. septembra 2017, jednomyseľne takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalobcov v 1. až vo 4. rade proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. ... C. s. p.) a skúmal, či voči napadnutému rozhodnutiu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné. 15/ Dovolanie smeruje proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5Obo/17/2016 zo dňa 28. 09. 2017 (list v spise - 1158), ktorým .
... podvodu. V tejto súvi slosti správny súd poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 2Sžf/45/2014 zo 16.12.2015 a rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 8Sžf/30,31/2013 z 24 ... rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 8Sžf/21/2016 z 26. apríla 2018, ktorý v obsahovo obdobnej veci taktiež prevzal odôvodnenie rozsudku Naj vyššieho súdu SR sp.zn. 6Sžf/86/2015 z 27. septembra 2017. 55. Zároveň kasačný súd uvádza, že rozsudok Najvyššieho súdu .
Súvisiace predpisy:
563/2009
... k prevádzanej nehnuteľnosti až okamihom rozhodnutia o vklade vlastníckeho práva okresným úradom do katastra nehnuteľností (pozri rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 6Sžf 47/2011 z 22. augusta 2012, ktorý prešiel testom ústavnosti, keď ... nehnuteľností, ale na moment dodania, v tomto prípade odovzdania nehnuteľností do užívania. 13. S poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 5Sžf/42/2015 sťažovateľ namietal, že daňovým orgánom neprináleží vyslovovať závery o .
Súvisiace predpisy:
563/2009, 222/2004, 757/2004, 116/1990, 7/2005, 162/1995
... právnej úpravy účinnej v čase jeho vzniku. V tejto súvislosti sťažovateľ poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1 M Obdo V 16/2006 a rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp.zn. 22Cdo 2222/2011 z 29.05.2012. Ustanovenie ... , keďže v čase uzavretia kúpnej zmluvy predkupné právo štátu k dotknutému pozemku neexistovalo. 28. Sťažovateľ ďalej namietal, že rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1Sžr/103/2012 z 09.04.2013, na ktorý správny súd vo svojom rozsudku .
Súvisiace predpisy:
71/1967, 153/2001, 757/2004, 175/1999, 16/2006, 33/2012
... zmenil a rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 10. Odvolávajúc sa na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 8Sžo/28/2007 sťažovateľ namietal, že rozhodnutia správnych orgánov trpia formálnym nedostatkom ... podľa žalovaného dôvod na ich spojenie do jedného postih u resp. rozhodnutia. 18. Žalovaný, poukazujúc na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3Sžf/41/2008, mal za to, že čl. 6 ods. 1 .
Súvisiace predpisy:
543/2005, 5/2009, 372/1990, 757/2004, 128/2002, 106/2011, 250/2007, 305/2013, 377/2004
Právna veta: Podmienkou vzniku nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je invalidita poistenca. Za invalidného poistenca sa v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. považuje poistenec, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
... zo zásady, že úkony účastníkov treba posudzovať podľa ich obsahu a ktorá tiež nevyžaduje v uvedených veciach povinné právne zastúpenie.“ (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sdo/21/2005 zo dňa 30.05.2006 uverejnený v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov .
Súvisiace predpisy:
461/2003, 310/2006, 6/2006
... minimálne toto rozhodnutie zrušené. Ďalej navrhovateľ citoval § 263a ods. 1, 2, zákona č. 461/2003 Z. z. a tiež rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9So/64/2009 zo dňa 28.10.2009. Odporkyňa pri vydaní napadnutého rozhodnutia III. nepostupovala správne, keďže .
Súvisiace predpisy:
26/2003, 461/2003, 460/2006, 655/2004
... o 692/2015 z 31. mája 2016, rozsudok Krajského súdu v Košiciach 11 Co 11/2015 z 25. augusta 2016, rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Sžo 61/2015 z 28. júna 2016 a 3 Sžo 19/2012 z 12. marca .
Súvisiace predpisy:
40/1964, 53/2011, 19/2012, 87/1995, 228/2014, 483/2001, 129/2010
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.