Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
21.01.2019 04:20

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 5837 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 440137 krát v 38203 dokumentoch
  • vyssi nájdené 508146 krát v 53651 dokumentoch
  • sud nájdené 2461681 krát v 54673 dokumentochPrávna veta: Neprihliadnutie okresného úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na existenciu predkupného štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z., obmedzujúceho zmluvnú voľnosť povinného z tohto predkupného práva pri zamýšľanom prevode dotknutej nehnuteľnosti, ako na skutočnosť, ktorá má vplyv na povolenie vkladu, je podľa kasačného súdu v rozpore s účelom a cieľmi zákona č. 175/1999 Z. z. a porušením § 31 ods. 1 katastrálneho zákona. Uvedené platí aj vtedy, ak predkupné právo štátu vzniklo až po uzavretí kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom konania o povolení vkl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa právnej úpravy účinnej v čase jeho vzniku. V tejto súvislosti sťažovateľ poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 M Obdo V 16/2006 a rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 22 Cdo 2222/2011 z 29.05.2012. ... keďže v čase uzavretia kúpnej zmluvy predkupné právo štátu k dotknutému pozemku neexistovalo. 2.8 Sťažovateľ ďalej namietal, že rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžr/103/2012 z 09.04.2013, na ktorý správny súd vo svojom rozsudku odkázal ...
Súvisiace predpisy:
162/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
175/1999 - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
... žalovaných, že súd prvej inštancie prekročil návrh žalobcov vo veci nariadenia neodkladného opatrenia, a to s poukazom aj na závery rozsudku Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. septembra 2010 pod sp.zn. 5Cdo/254/2009, z ktorých vyplýva, že iba súd rozhoduje o ...
... vo veci samej podaním zo dňa 07.11.2018 vzal žalobca žalobu späť. Späťvzatie odôvodnil tým, že na základe právoplatných rozsudkov najvyššieho súdu sp. zn. 9So/190/2011 zo dňa 31.10.2012 a sp. zn. 10So/70/2013 zo dňa 30.04 ...
... dňa 01.03.2017. Namietol, že krajský súd nesprávne zistil skutkový stav a dospel k nesprávnemu právnemu názoru. Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9So/138/2011, v ktorom tento súd okrem iného vyslovil právny názor, že suma starobného dôchodku ...
Súvisiace predpisy:
416/1991, 328/2002, 461/2003, 655/2004
... v Trenčíne vrátil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky so žiadosťou o opravu spisovej značky v záhlaví a vo výroku rozsudku najvyššieho súdu. 3. Najvyšší súd Slovenskej republiky po preskúmaní veci zistil, že v záhlaví a vo výroku svojho rozhodnutia nesprávne ... doručí osobám uvedeným v § 142 ods. 1. 5. S poukazom na citované zákonné ustanovenie a skutočnosť, že v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Sžfk/50/2017 zo dňa 02. októbra 2018 došlo k zrejmej nesprávnosti, rozhodol najvyšší ...
... zn. 2S 163/2015 zo dňa 30.03.2016, rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžo 39/2012 zo dňa 29.05.2013 a rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžo 21/2013 zo dňa 27. ... k odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu. V danej súvislosti dal do pozornosti rozsudky Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžd 26/2011, sp. zn. 3Sžo 154/2015 z 22.03.2017, ... .2011, uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžf 9/2010 z 16.02.2011, rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sž 18/2011. IV. Konanie pred kasačným súdom 18. Dňom 1. ...
Súvisiace predpisy:
26/2011, 28/2007, 372/1990, 757/2004, 166/2012, 71/1967, 209/1992, 18/2011, 250/2007, 208/2010, 39/2012, 85/2007, 79/2010, 300/2013, 9/2010, 21/2013, 68/2004
... keďže v čase začatia reštrukturalizačného konania neexistovala. Predpísaná bola až rozhodnutím po ukončení reštrukturalizačného konania. Žalobca poukazoval na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Sžso/10/2013 zo dňa 28.04.2014 z ktorého vyplynulo, že „Ak na ... uviedol, že žalovaná namieta odklon rozhodnutia od ustálenej právnej praxe, pričom sama nerešpektuje právny názor podľa odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu SR č. k. 1Sžso/65/2013 zo dňa 18.11.2014, že základným problémom prejednávanej veci je ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 461/2003, 7/2005
... panstvo v čase, ktorý prevažujúca (historická) právna doktrína označuje ako obdobie neslobody. V danej súvislosti odvolací súd upriamuje pozornosť na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžr 58/2011 zo 14.02.2011, kde najvyšší súd konštatoval: „Je celkom jednoznačné nielen vzhľadom ...
Súvisiace predpisy:
104/1945, 757/2004, 58/2011, 71/1967, 180/2013, 44/1999, 21/2007, 553/2002, 33/1945, 185/2010, 108/1945, 125/1996, 229/1991, 480/1991
... totožnej veci (zdaňovacie obdobie november 2012), taktiež prevzali odôvodnenie rozsudku Najvyššieho súdu SR č. k. 6Sžf/86/2015 z 27. septembra 2017. 16. Zároveň kasačný súd uvádza, že rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. 6Sžf/86/2015 z 27. septembra ... preukázal existenciu podmienok, ktoré pre uvedené nároky zákon stanovil. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na závery rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v obdobnej veci karuselových podvodov sp. zn. 4Sžf/32/2012 zo dňa 27. novembra 2012, ...
Súvisiace predpisy:
563/2009
... a 2 OSP v spojení s § 250ja ods. 3 druhá veta OSP tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku. Najvyšší súd sa stotožnil z názorom prvostupňového súdu o nedostatočnom zistení skutkového stavu vo veci, s tým, že dopĺňa, vzhľadom na uvedené ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 563/2009, 222/2004, 71/1967, 49/2013, 45/2012
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.