Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok - chyby v písaní a počítaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 300

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

74 dokumentov
3622 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1So/69/2014 Identifikačné číslo spisu: 8013200619 Dátum vydania rozhodnutia: 15.12.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8013200619.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L.. A. T., trvale bytom O. XXXX/X A., právne zast
Merito veci zaplatenie 25 409,94 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 232/2009 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z. H., bývajúcej v B., proti žalovanému Ing. J. B., bývajúcemu v B., v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. F. P., advokátom v B., o zaplatenie 25 409,94 € s prísl., vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 17C 190/2006, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu K
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia - opravné uznesenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/134/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľov: 1/ ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., IČO: 31355161, so sídlom Mlynské Nivy č. 61/A, Bratislava, a 2/ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, s doručovacou adresou Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, proti odporcovi: Obvodný poz
Merito veci Zrušujúce
Najvyšší súd 4 M Cdo 12/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. O., bývajúcej v B., proti žalovanej H. K., bývajúcej v T., zastúpenej A., s.r.o., so sídlom v B., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 13 C 7/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho proku
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nárok na starobný dôchodok podľa § 173i ods. 2 v spojení s § 12 ods. 2 a § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 222/2003 Z. z. (účinného od 1. júla 2003) môže po 30. júni 2002 vzniknúť len takému policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorý v čase od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 požiadal o priznanie starobného dôchodku alebo pomerného starobného dôchodku a konanie o nich nebolo právoplatne skončené, ak súčasne splnil podmienku vykonávania profesionálnej služby v rozsahu, zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa § 38 alebo § 137 ods.1 zákona č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Ľubice Filovej, v právnej veci navrhovateľky V. C., zastúpenej JUDr. L. S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 11. marca 2009, č.k. 24Sd/328/2008-60, v znení uznesenia z 28. m
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/9/2019 Identifikačné číslo spisu: 8519200130 Dátum vydania rozhodnutia: 14.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8519200130.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudco
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť lehotu dlhšiu alebo určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí. Občiansky súdny poriadok vychádza pri určovaní lehoty na splnenie určitej povinnosti zo zásady, že lehotu na plnenie stanoví súd. Jej dĺžka je v zásade 3 dni, súd je však v odôvodnených prípadoch oprávnený určiť aj lehotu dlhšiu alebo stanoviť, že peňažné plnenie možno uskutočniť v splátkach, pričom súčasne určí výšku splátok a podmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Š. R., bývajúcej vo V., zastúpenej JUDr. N. B., advokátom so sídlom v M., proti žalovaným 1/ P. H., bývajúcemu vo V., 2/ E. H., bývajúcej vo V., oboch zastúpených JUDr. J. V., advokátom so sídlom v B., o právo prechodu, vedenej na Okresnom súde v Martine pod sp. zn. 10 C 6/2000, o návrhu žalobkyne na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. decembra 2007,
Merito veci opravné uznesenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/75/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Poľnohospodárske obchodné družstvo Radoľa, so sídlom Radoľa, IČO: 36002178, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou, s.r.o., so sídlom V. Tvrdého č. 791/17, Žilina, zastúpenou konateľom JUDr. Milanom Chovancom, proti odporcovi: Ob
Merito veci neplatnosť právnych úkonov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1MCdo/10/2010 Identifikačné číslo spisu: 6106214372 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:6106214372.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Z. A., proti odporcovi Y. bytom Lesná 18, Brezno, zastúpen
Merito veci o zaplaatenie 378 262 666 Sk istiny a prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo/80/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. a. s., L. X., P., IČO: X. zastúpeného advokátom JUDr. M. Š. sídlom X. č. X. X. B:, proti žalovanému: S. a.s., S. X., B., IČO: X. zastúpeného JUDr. V. K. , AK E. & Partners, s. r. o., N.., B., o zaplatenie 378 262 666 Sk istiny a príslušenstva, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 07.júla 2009 č. k. 34 Cb 59/02-614, takto
MENU