Nájdené rozsudky pre výraz: sexuálny trestný čin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
19 dokumentov
3 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že pri rozhodovaní o predbežnej väzbe nie je súd viazaný dôvodmi väzby podľa § 71 Tr. por. (§ 15 ods. 2, veta druhá zákona o EZR), ale tieto vyplývajú výlučne z jej v zákone vymedzeného účelu, ktorým je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky tak, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze, pokým orgán štátu pôvodu, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál európskeho zatýkacieho rozkazu s prekladom do štátneho jazyka, ak sa preklad vyžaduje (§ 15 ods. 1 zákona o EZR). Okolnosti odôv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7017200872 Dátum vydania rozhodnutia: 24. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7017200872.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej ve ci proti vyžiadanej osobe N. D. pre trestný čin sexuálna aktivita s dieťaťom v rozpore s odsekom 9 (1) z
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov v trestnom konaní
Právna veta: V trestnom konaní platia zákonom stanovené pravidlá pre zisťovanie skutkového stavu veci a pre hodnotenie dôkazov. Podľa nich je potrebné zisťovať skutkový stav veci v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre rozhodnutie. Trestný poriadok nestanovuje žiadne pravidlá, pokiaľ ide o mieru dôkazov potrebných na preukázanie určitej skutočnosti, ani váhu jednotlivých dôkazov. Platí zásada voľného hodnotenia dôkazov vyjadrená v § 2 ods. 12 Tr. por., podľa ktorej orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uváže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 Tdo 12 /201 7 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvinen ého J. P. pre zločin sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b / Tr. zák. a iné , prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 16. marca 2017 v Bratislave dovolanie obvinen ého J. P. podané prostredníctvom obhajcu JUDr. Milan a Kuz
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/5/2014 2013899041 15.07.2014 JUDr. Peter Krajčovič sudca ECLI:SK:NSSR:2014:2013899041.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí dňa 15. júla 2014 v Bratislave v trestnej veci proti odsúdenému M. V. pre trestný čin pašovania ľudí do
Meritum sťažnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti vyžiadanej osobe J. D., v konaní o návrhu prokurátorky Krajskej prokuratúry v Košiciach na vzatie vyžiadanej osoby do väzby v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Jany Serbovej prerokoval na neverejnom zasadnutí 18. júna 2008 v Bratislave sťažnosť vyžiadanej osoby J. D. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Urto/1/2019 7018200097 19. februára 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:7018200097.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. v konaní o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia pre zločin znásilnenia podľa § 1 (1) zákona o sexuálnych trestných čino
Meritum uznanie cudzozemského rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/15/2014 2013899034 20.11.2014 JUDr. Libor Duľa sudca ECLI:SK:NSSR:2014:2013899034.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Štefana Michálika, JUDr. Petra Krajčoviča, JUDr. Daniela Hudáka, a JUDr. Martina Piovartsyho, v trestnej veci obvineného Y. P., na neverejnom zasadnutí 20. novembra 2014,
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/2/2020 1019200181 21. apríla 2020 JUDr. Peter Paluda ECLI:SK:NSSR:2020:1019200181.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti odsúdenému A. J. pre trestný čin znásilnenia podľa § 1 ods. 1 zákona o sexuálnych trestných činoch z roku
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/2/2019 3018200162 28. mája 2019 JUDr. František Mozner ECLI:SK:NSSR:2019:3018200162.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Františka Moznera a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti odsúdenému X. J. pre trestný čin znásilnenia podľa ods. 1 (1) zákona o sexuálnych trestných činoch z
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Urto/5/2018 4018200084 01.08.2018 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2018:4018200084.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej vo veci uznania cudzozemského rozhodnutia týkajúceho sa G. G., prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 1. augusta 2018 v Bratislave
MENU