Nájdené rozsudky pre výraz: skončenie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj súkromnú elektronickú poštu odosielanú a prijímanú z počítača prideleného zamestnancovi na plnenie jeho pracovných úloh. Pri zachovaní týchto zásad nemožno takéto dôkazné prostriedky, ktoré v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru predložil zamestnávateľ, považovať za neprípustné.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu Ing. M.. Č. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. O. , advokátom so sídlom v Ž. , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, IČO: 00151866 , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia štátnozamestnane
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 64/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkyne: Ing. M R, bytom I M č. X, zastúpenej advokátkou JUDr. E G, Advokátska kancelária v D N V, M č.X, proti žalovanému: ÚP, V, Š č. X, B, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 29.
Meritum o určenie neplatnosti štátnozamest.pomeru
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v spore žalobcu Ing. J. B. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. Jozefom Polákom , advokátom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1718 proti žalovanému Katastrálny úrad Žilina , Holl ého 7, Žilina IČO : 37808095, o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru ,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sži/9/2013 1011201845 31.10.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:1011201845.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu U., bytom v P., zastúpeného JUDr. Zuzanou Kollárovou, advokátkou, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Zimná 59, proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Námestie
Meritum skončenie štátnozamestnaneckého pomeru - § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z.z.
Najvyšší súd 2 Sžo 81/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: Ing. A.. M., zastúpeného advokátom JUDr. J. V., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia služobného úradu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom
MENU