Nájdené rozsudky pre výraz: skutok, ktorým sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že pri preskúmavaní rozhodnutia, ktoré bolo vydané na základe voľnej úvahy, je povinnosťou súdu posúdiť, či rozhodnutie nevybočilo z medzi a hľadísk stanovených zákonom, ale z rozhodnutia musí byť tiež zrejmé, akými úvahami sa správny orgán riadil. Súčasťou preskúmania súdu je i posúdenie, či správne uváženie je logickým vyústením riadneho hodnotenia skutkových zistení. Správny orgán totiž i pri voľnom uvážení nesmie nerešpektovať zákon, ako i prekračovať jeho medze, a tiež nesmie pri použití voľnej úvahy prejavovať svoju ľubovôľu. Rubom diskrečného oprávnenia správneho or ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Milana Mo ravu a JUDr. Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalobcu M. . M. . I. P. , bytom P., K. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou IURISTICO s.r.o. , so sídlom ul. Štefánikova 26, Košice, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Pribinova 2
Meritum disciplinárne konanie podľa zákona č. 73/1998 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyš ší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Jaroslavy Fúr ovej, v právnej veci žalobkyne: JUDr. E. K. , nar. X. , bytom V. , zastúpená: JUDr. I. Š., advokát , U. proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p.: SLV -28/PK -2009
Meritum disciplinárne konanie podľa zákona č. 346/2005 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobkyne: npor. Ing. D. Š., nar. X. , bytom Z, D. E1, zastúpená advokát om JUDr. J. Š., Advokátska kancelária , B, H. , proti žalovanému: Veliteľstvo vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky vo Zvolene, za stúpené veliteľom
Meritum uloženie disciplinárneho opatrenia podľa ust. § 53 ods. 1 písm. b) zák. č. 73/1998 Z. z., zrušenie rozhodnutia správneho orgánu podľa ust. § 250j ods. 2 písm. j) O.s.p.
Najvyšší súd 6Sžo/ 30/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamc ovej, v právnej veci žalobcu: Mgr. D. L. , bytom J. v zastúpení JUDr. J . J., advokáta, so sídlom D . B. X. , T ., proti žalovanému: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, priečinok 72, Hrnčiarovce nad Parnou , o preskúman
Meritum § 50, § 56, § 241 ods. 1, 3, § 238 zákona č. 73/1998 Z.z.
Najvyšší súd 3 Sžo/ 31 /201 3 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD . v právnej veci žalobcu : por. M. Š., bytom P., právne zastúpen ého JUDr. Marcelom Kohútom , advoká tom , Nám. sv. Egídia 95, Poprad , proti žalovanému : Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade , odbor poriadkovej polície, A
MENU