Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 417

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum späťvzatie dovolania obvineným
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného K. K. a spol. pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a / Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného K. K. proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. marca 2013, sp. zn. 1 To 93/2012 , 27. januára 2016 takto r o z h o d o l : Podľa § 375 ods. 3 Tr . por. predseda senátu dovolacieho súdu berie na vedomie späťvzatie dovol ania obvineným K. K. , ktoré poda
Meritum zvýšenie výživného - späťvzatie dovolania
Najvyšš í súd 5 Cdo 262 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletú V. K.K. , bývajúcu u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny K. , na návrh matky A. H. , za účasti otca Š. K. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 23 P 58/2008 , o dovolaní otca pr oti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. marca 2010, sp.zn. 7CoP 209/2009 , takto r o z h
Meritum zvýšenie výživného - späťvzatie dovolania
Najvyšší súd 5 Cdo 262/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletú V. K.K., bývajúcu u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny K., na návrh matky A. H., za účasti otca Š. K., o zvýšenie výživného, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 23P 58/2008, o dovolaní otca proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. marca 2010, sp.zn. 7CoP 209/2009, takto rozhodol: Dovolacie konanie z a
Meritum § 207/1, 3c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/27/2016 4313010587 13.04.2016 JUDr. Daniel Hudák sudca ECLI:SK:NSSR:2016:4313010587.1 UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného H. M. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zák., o späťvzatí dovolania obvineným H. M. proti trestnému rozkazu Okresného súdu Levice, sp. zn. 3T/87/20
Meritum § 165/1, 2b Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/23/2017 1415010103 07.06.2017 JUDr. Daniel Hudák sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1415010103.1 UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného P. P. , pre zločin ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie podľa § 165 ods.1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 139 ods.1 písm. a/ Tr. zák., o späťvzatí dovolania ministra spravod
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 6Tdo/19/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného PaedDr. V. J. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. d/ Tr. zák., o späťvzatí dovolania obvineným PaedDr. V. J. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 3Tpo/52/2015, z 11. decembra 2015, v Bratislave 14. apríla 2016 takto rozhodol: Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. berie na vedomie späťvza
Meritum § 208/1a,b, 2d Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/19/2016 3815000466 14.04.2016 JUDr. Daniel Hudák sudca ECLI:SK:NSSR:2016:3815000466.1 UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného PaedDr. E. I. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. d/ Tr. zák., o späťvzatí dovolania obvineným PaedDr. E. I. proti uzneseniu
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 6 Tdo 38/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 15. augusta 2011 v Bratislave v konaní o dovolaní obvineného P. Ď. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 12. júna 2008, sp. zn. 3 To 35/08, takto rozhodol: Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky berie na vedomie späťvzatie dovolania obvineným P. Ď.. Odôvodnenie Uznesením Krajského súdu v Trenčíne z 12. júna 2008, sp. zn. 3 To 35/08, bolo podľa §
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 15 . augusta 201 1 v Bratislave v konaní o dovolaní obvineného P. Ď. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 12 . júna 2008 , sp. zn. 3 To 35/08 , takto r o z h o d o l : Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky berie na vedomie späťvzatie dovolania obvineným P. Ď. . O d ô v o d n e n i e Uznesením Krajského súdu v Trenčíne z 12. júna 200
Meritum dovolanie - späťvzatie
Najvyšší súd 1 TdoV 21/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E V trestnej veci proti obvinenému I. T. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. b ), písm. j) a iné Tr. zák., účinného do 1. januára 2006, vedenej na Krajskom súd e v Banskej Bystrici pod sp. zn. 5 T 11/05, predseda senátu dovolacieho súdu takto r o z h o d o l : Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. sa spätvzatie dovolania podaného ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky proti uzneseniu Najvyššieho súd
MENU