Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 417

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zaplatenie 24 844,22 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 441/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. B., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. Oľgou Liškovou, advokátkou so sídlom v Poprade, Štefánikova 882/39, proti žalovanému Mestu Svit, so sídlom Hviezdoslavova 269/33, o zaplatenie 24 844,22 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp.zn. 12 C 18/2011, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 20. marca 2013 sp.zn. 4 Co 83/2012 takto r
Meritum § 174/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/27/2015 4110010188 21.07.2015 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2015:4110010188.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného H. Y. a spol. pre trestný čin krivého obvinenia podľa § 174 ods. 1 Tr. zák., spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. decembra 2005 (ďalej len „Tr. zák.") o dovolaní obvinen
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného F. V. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. , o späťvzatí dovolania obvineným F. V. proti trestnému rozkazu Okresného súdu Levice, sp. zn. 3T/87/2013, z 10. júna 2013 , 13. apríla 2016 takto r o z h o d o l : Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. berie na vedomie späťvzatie dovolania obvineným F. V. . O d
Meritum o návrhu matky na zrušenie vyživovacej povinnosti k maloletým deťom a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletých I. H., nar. X. a P. H., nar. X., oboch bývajúcich v B., zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, Dlhý rad č. 16, deti rodičov matky V. H., nar. X., bývajúcej v B., zastúpenej opatrovníčkou J. H., bývajúcou v B. a v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. M. B., advokátkou so sídlom v B. a otca J. K., nar. X., bývajúceho v B., o
Meritum o zaplatenie 24 844,22 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalo bkyne R. B. , bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. Oľgou Liškovou, advokátkou so sídlom v Poprade, Štefánikova 882/39, proti žalovanému Mestu Svit , so sídlom Hviezdoslavova 269/33 , o zaplatenie 24 844 ,22 EUR s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 12 C 18 /20 11 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 20. marca 2013 sp. zn. 4 Co 83/201
Meritum § 215/1a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/14/2016 9015898734 10.05.2016 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2016:9015898734.1 UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Martin Piovartsy v trestnej veci obvineného S. K. , pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona č. 140/1961 Zb. a iné, o dovolaní obvineného proti uznes
Meritum § 144/1, 2d Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/6/2015 9513100199 23.06.2015 JUDr. Libor Duľa sudca ECLI:SK:NSSR:2015:9513100199.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného C. S. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. f/ Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák., vedenej na Špecializo
Meritum § 183/1, 2a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/80/2019 1214010393 27.07.2020 JUDr. Ivetta Macejková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1214010393.1 UZNESENIE Predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M. v trestnej veci obvineného H. J. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1 Trestného zákona a iné, o späťvzatí dovolania obvineného H. J. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne
Meritum § 212/1,4b Tr. zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/25/2017 6716010156 23.05.2017 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2017:6716010156.1 UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Martin Piovartsy v trestnej veci obvineného C. E., pre trestný čin krádeže § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zákona a iné, o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. júna 201
Meritum zaplatenie 383,97 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Cdo 72/2010 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ MUDr. Ľ. J., rod. Č., bývajúcej v B., K., Č., 2/ F. Č., bývajúceho v B., D., 3/ Ing. V. H., bývajúceho v B., F., proti žalovaným 1/ P. M., bývajúcemu v B., F., v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. H. S., advokátom v B. , S., 2/ A. M., bývajúcej v B. , F., o zaplatenie 383,97 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 386/2008, o dovolaní žal
MENU