Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 417

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum vymoženie 82,98 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Oboer/2/2022 6809202226 23.03.2022 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:6809202226.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Izakovičovej, členiek senátu JUDr. Beaty Miničovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej, v exekučnej veci oprávnenej: INKASO Pohľadávok, spol. s r. o., so sídlom Hronského 2712, 093 01 Vranov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/51/2020 7816201980 23. 02. 2022 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2022:7816201980.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: N. N., narodený XX. Z. XXXX, R. XXX, Š., zastúpený advokátkou: Mgr. Ivicou Štiglitz, AK so sídlom Šafárikova 14, Rožňava, proti žalovanej: Pohotovosť, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Meritum 344,97 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/231/2021 7613227807 23.02.2022 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:7613227807.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Bytové družstvo Spišská Nová Ves, so sídlom Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, IČO: 00 174 505, proti žalovanému: R.. O. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. X, Q., zastúpenému advokátkou: JUDr. Barborou Tomanovou, so sídlom Ko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Obdo/30/2021 1212216906 27. 01. 2022 JUDr. Beáta Miničová ECLI:SK:NSSR:2022:1212216906.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: DHAP, s.r.o., so sídlom 951 08 Golianovo 461, IČO: 36 522 015, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Valach, Kišac, s. r. o., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 36 663 051, v mene ktorej koná JUDr. Ing. To
Meritum náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2XObdo/18/2021 6412212857 20.12.2021 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6412212857.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpenej zamestnankyňou Mgr. E. E., proti žalovanej: Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej re
Meritum zverenie mal. dieťaťa do náhradnej osob. starostlivosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/222/2021 2320202599 25.11.2021 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2320202599.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa F. P., nar. X.X.XXXX, bytom O.Á. XG, Š., zastúpenom procesným opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, so sídlom F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky, dieťa matky P. Š., nar
Meritum vymoženie 2 130,58 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Oboer/4/2021 4113229969 25.10.2021 JUDr. Jaroslava Fúrová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4113229969.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, zastúpená Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s. r. o., so sídlom Kubániho 16, 811 04 Bratislava, IČO: 47
Meritum určenie neplatnosti uznesení mimoriadneho VZ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/97/2020 1316202697 30.09.2021 JUDr. Lenka Praženková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1316202697.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: T..O. C., R.., bytom O. XXXX/X, XXX XX M., zast. ak-jj, s.r.o., so sídlom Banšelova 1774/6, 821 04 Bratislava proti žalovanému: TERMOTECHNA a.s., so sídlom Staviteľská 3, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 631, zast. HRA
Meritum § 148/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/33/2021 7818010022 30.09.2021 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7818010022.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obvineného T. I., pre zločin zabitia podľa § 148 ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 316/2016 Z. z., prerokoval na
Meritum vymoženie 451,77 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Oboer/4/2021 8309212314 29.09.2021 JUDr. Erika Čanádyová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8309212314.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Rapid life životnej poisťovne, a.s. v konkurze, so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 31 690 904, zastúpenej Ing. Janou Kollárovou, správcom konkurznej podstaty so sídlom v Košiciach, Hlavná 81/A, proti
MENU