Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 417

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zrušenie práva spoločného nájmu družstevného bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. H., bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. D. M., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému S. H., bývajúcemu v B., o zrušenie práva spoločného nájmu družstevného bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 C 129/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21. novembra 2007 sp. zn. 4 Co 375/06 rozhodol t a k t o : Dovolacie kona
Meritum o zaplatenie 400 000 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. Š., bývajúcej v L., proti žalovanému B. R., bývajúcemu v L., o zaplatenie 400 000 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 17 C 82/2006, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. februára 2008 sp.zn. 13 Co 15/2008 rozhodol t a k t o : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu tro
Meritum o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S. so sídlom v B., proti povinnému neb. Ľ., naposledy bytom M., o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17 Er 1592/2007 o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 11. decembra 2007 sp. zn. 8 CoE 79/2007, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden
Meritum o vymoženie 6 700 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S. K., a.s., so sídlom v B., proti povinnému R. Š., bývajúcemu v H., o vymoženie 6 700 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17 Er 1511/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 11. marca 2008 sp. zn. 5 CoE 31/2008 rozhodol t a k t o : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov d
Meritum zaplatenie 26 263,30.-Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 1 Cdo 63/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S. K. so sídlom v B., proti povinnej O. K. bývajúcej v M. o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky v sume 13.555 Sk s príslušenstvom vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17 Er 1598/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. októbra 2007 sp. zn. 6 CoE 76/2007 takto r o z h o d o l : Dovolaci
Meritum vymoženie pohľadávky 13 555.-Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S. K., so sídlom v B., proti povinnej O. K. bývajúcej V., o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky v sume 13.555 Sk s príslušenstvom vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17 Er 1598/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. októbra 2007 sp. zn. 6 CoE 76/2007 takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a
Meritum o uložení povinnosti prevziať záväzky a organizačne ukončiť likvidáciu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P. K., so sídlom v T., zastúpeného JUDr. F. B., advokátom so sídlom v T., proti žalovanému M., T., o uložení povinností prevziať záväzky a organizačne ukončiť likvidáciu, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6 C 156/2004, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 2. februára 2007 sp. zn. 2 Co 106/2006, takto r o z h o d o l : Konanie o
Meritum o 8 644,30 Sk a odovzdanie rodinného domu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M., bývajúceho v L., K., proti odporcom 1/ P., bývajúcemu v J., 2/ D., bývajúcej v J., o 8 644,30 Sk a odovzdanie rodinného domu, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 17 C 38/2006, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 30. mája 2008 sp. zn. 7 Co 74/2008, 7 Co 75/2008, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Ž
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého S. B., nar. X., bytom u matky, zastúpeného opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, dieťa rodičov – otca M. H., bývajúceho v Ž., matky Ľ. B., bývajúcej v D., o zvýšenie výživného, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 21 P 190/2007, o dovolaní otca proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 15. júla 2008 sp. zn. 8 CoP 40/2008, takto r
Meritum o 7 409,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa O., a.s., so sídlom v B., proti odporcovi Ľ. H., bývajúcemu v D., C. I., o 7 409,- Sk s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 14 C 264/2002, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 18. februára 2008 sp. zn. 17 Co 2/2008, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhrad
MENU