Nájdené rozsudky pre výraz: spísanie dovolania advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 101

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/220/2020 5318203272 16. decembra 2020 JUDr. Branislav Král sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5318203272.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ G. Y., bývajúceho v M. XXX a 2/ I. Y., bývajúceho v Č., T. XX/XX, proti žalovanému C. V., bývajúcemu v M. XXX, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenom Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 4C/87/20
Právna veta: Podľa ust. § 425 CSP, dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Podľa ust. § 84 CSP, ak z osobitného predpisu vyplýva, že rozsudok je pre intervenienta záväzný, tvoria intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupuje, nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Z citovaných ustanovení vyplýva, že intervenient je oprávnený podať dovolanie len v tom prípade, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo. Vychádzajúc z ustanovenia § 84 CSP, intervenient tvorí so stranou nerozlučné spoločenstvo vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/73/2018 1213205892 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1213205892.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ E. G., narodeného XX. C. XXXX, J. XXX XX T. XXX a 2/ W. G., narodenej XX. I. XXXX, J. XXX XX D. XX, obaja zastúpení advokátom JUDr. Ľubomírom Šablicom, so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, proti žalovanému By
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8214202598 Dátum vydania rozhodnutia: 18. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8214202598.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I. P., bývajúceho vo I. XX, proti žalovanému Okresnému súdu Bardejov, ul. Partizánska 1, o náhradu škody vo výške 51 062, - Eur, vedenom na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 6 C 168/2014, o dovolaní žalobcu proti rozsu
Meritum odstránenie závadného stavu formou ospravedlnenia a iné
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 7Cdo/306/2019 <br/>Identifikačné číslo spisu: 1408212451 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1408212451.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: Ing. S. J., so sídlom H. XX/A, J.,
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 9Cdo/328/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 2317216292 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2317216292.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ V. E., bývajúceho v K., L. XXX/
Meritum ochranu osobnosti a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/96/2021 3113223863 30.11.2021 JUDr. Jozef Kolcun sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3113223863.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu W. R., trvale bytom v Ž. XXX, t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby, so sídlom v Ilave, Mierové námestie 1, zastúpeného Mgr. Karolom Vlasákom, advokátom v Trenčíne, Jilemnického 2, proti ža
Meritum určenie priebehu hranice pozemkov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/155/2017 3709202553 26.09.2018 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2018:3709202553.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ R., bývajúceho vo U., 2/ X. bývajúcej vo U. proti žalovanému Y., bývajúcemu vo U., zastúpenému JUDr. Jiřím Choutkom, advokátom v Trenčíne, Štúrovo námestie 121, o určenie priebehu hranice pozemkov, vedenom na Okresno
Meritum určenie priebehu hranice pozemkov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/154/2017 3709202553 26.09.2018 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2018:3709202553.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ R. bývajúceho vo U. 2/ X. bývajúcej vo U. proti žalovanému Y., bývajúcemu vo U., zastúpenému JUDr. Jiřím Choutkom, advokátom v Trenčíne, Štúrovo námestie 121, o určenie priebehu hranice pozemkov, vedenom na Okresnom
Meritum určenie priebehu hranice pozemkov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/153/2017 3709202553 26.09.2018 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2018:3709202553.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ R., bývajúceho vo U., 2/ X. bývajúcej vo U., proti žalovanému Y., bývajúcemu vo U., zastúpenému JUDr. Jiřím Choutkom, advokátom v Trenčíne, Štúrovo námestie 121, o určenie priebehu hranice pozemkov, vedenom na Okresn
MENU