Nájdené rozsudky pre výraz: správa katastra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3239

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1061 dokumentov
9229 dokumentov
1 dokument
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/128/2020 6412207990 31. marca 2021 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6412207990.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ pozemkové spoločenstvo lesného urbariátu kľačany, so sídlom v obci Trnavá Hora, Ul. Čižmárová č. 466/1, IČO: 37997882, 2/ M.. S. U., bývajúcej v obci U. R., časť Y., Č. ulica č. XXX/X, 3/ I. I., bývajúcej v G
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/122/2019 1708899072 31. marca 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1708899072.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne S.I. B., bytom I. U.. Č.. XX, Z., zastúpenej advokátom JUDr. Milanom Fulcom, so sídlom Živnostenská ul. č. 2, Bratislava, proti žalovaným 1/ Invest in Slovakia spol. s r. o., so sídlom Kaštieľ 5, Ber
Meritum určenie, že žalovaný nie je zálož. veriteľom a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/148/2019 7216214305 29. marca 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7216214305.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkýň 1/ KRÁSNA PRI JAZERE spol. s r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Horná 13, IČO: 43 878 296, a 2/ URB Krásna s.r.o., so sídlom v Košiciach, Postupimská 5, IČO: 47 246 693, zastúpených advokátskou kanceláriou GOREJ Lega
Meritum katastrálne veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžrk/4/2019 4016200952 25. marca 2021 JUDr. Jana Hatalová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4016200952.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárska Pôda s.r.o., IČO: 44 138 369, Sibírska
Meritum vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/9/2020 1010201164 25. februára 2021 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1010201164.7 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ Ing. L. L., bytom O. J. K. XX, G., 2/ B. L., bytom O. J. K. XX, G., zastúpených advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 36 862 711, 3/ O. K., bytom
Meritum neplatnosť darovacích zmlúv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/205/2018 7510207680 25. februára 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:7510207680.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X. F., trvalým pobytom v V., A. XX, právne zastúpenej advokátkou JUDr. Evou Geleneky - Hencovskou, so sídlom v Košiciach, Bajzova 2, proti žalovaným 1/ N. F., trvalým pobytom v V., A. XX, 2/ X. Z.
Meritum 28 738,87 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/64/2018 7713202350 25. februára 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:7713202350.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Slovenskej republiky, zastúpenej Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 22, IČO: 31 295 207, zastúpenej PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o., advokát
Meritum návrhu na vydanie jednorazovej náhrady
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/17/2020 1714203113 24. februára 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1714203113.4 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Brňáka a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Martiny Valentovej, v spore žalobcu Železnice Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Klemensova 8, IČO: 31 364 501, proti žalovanej BETA
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Cdo/145/2020 1314207402 24. 02. 2021 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2021:1314207402.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcov 1/ H. F., bytom U., K. Q. X, 2/ G. X., bytom R., A. X. X, 3/ H. A., bytom R., A. X. X, 4
Meritum zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehn.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/12/2021 7510204981 24. februára 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7510204981.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. P., bývajúceho v J. XXX, proti žalovaným 1/ Y. P., bývajúcemu v J. T. XXX, 2/ neb. V. P., naposledy bývajúcemu v K., K. XX, 3/ E. P., bývajúcej v K., K. XX, žalovaní 1/ a 3/ zastúpení advokátskou kanceláriou CHOCH
MENU