Nájdené rozsudky pre výraz: správne rozhodnutie stavebného úradu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia §§ 58 až 66 stavebného zákona upravujúce stavebné konanie o vydaní stavebného povolania. Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu v konaní o nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/ 23 /201 3 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalob kyne: J., bytom B.B. , zastúpen á advokát om JUDr. Martinom Gordíkom, so sídlom Advokátskej kancelárie v Žiline, A. Hlinku 816/3 , proti žalovanému : Okresný úrad v Žiline , so sídlom Andrea Kmeťa 17
Meritum nevyčerpanie riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní, § 247 ods. 2, § 250d ods. 3 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. P., bytom v C. G., B., 2/ Ing. M. L., bytom v C. G., B., obaja zastúpení advokátom JUDr. J. M., AK so sídlom v B., C., proti žalovaným 1/ Krajský stavebný úrad, 2/ Obecný úrad obce C. G., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného v 2. rade č. ÚKaSP-395/2008-EDA-6 zo dňa 19.mája 2008 a č. ÚKaSP-397/2008-EDA-5 zo dňa 19.mája 2008, konajúc o odvolaní žalobcov v prvom a
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžo/7/2014 5013200231 26.11.2014 JUDr. Zdenka Reisenauerová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:5013200231.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobkyne: L., rod. Q., bytom P., zastúpená advokátom: JUDr. Máriou Mihálikovou, so sídl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžo/88/2015 1013201396 30. 11. 2016 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2016:1013201396.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. N. 2. N., obaja právne zastúpení JUDr. Annou Líškovou, advokátkou, Šafárikovo nám. 7, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom Lamačská 8, B
MENU