SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1300569
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66835
USSR: 38867
NSČR: 128884
NSSČR: 71121
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430370
Krajské súdy (ČR): 49369
Posledná aktualizácia
27.02.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl
  • stat nájdené 102814 krát v 24898 dokumentoch
  • zodpovedny nájdené 4534 krát v 2590 dokumentoch
  • za nájdené 671697 krát v 65510 dokumentoch
  • posudenie nájdené 122494 krát v 31907 dokumentoch
  • ziadost nájdené 83808 krát v 17346 dokumentoch
  • o nájdené 2894958 krát v 66798 dokumentoch
  • azyl nájdené 32467 krát v 1066 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Súdny dvor Európskej únie 21 dokumentov
Krajské súdy SR 102 dokumentov
Odborné články 6 dokumentov


Právna veta: V predmetnej veci je potrebné poukázať na to, že žiadosť navrhovateľa nebola zamietnutá ako zjavne neopodstatnená v zmysle § 12 ods. 2 písm. d/ zákona o azyle, z čoho možno vyvodiť, že i keď odporca označil navrhovateľa za nedôveryhodného zrejme nepovažoval jeho vyhlásenia prima facie za nesúvislé, protirečivé, nepravdepodobné alebo nedostatočné (§ 12 ods. 2 písm. d/ zákona o azyle) preto mal odporca povinnosť tieto starostlivo vyhodnotiť z hľadísk kvalifikačných predpokladov medzinárodnej ochrany vo forme azylu resp. doplnkovej ochrany. pre udelenie okrem toho možno vyčítať odporcovi ako aj s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Jany Henčekovej PhD., v právnej veci navrhovateľa: A.. A.. J., nar. X. v meste N. , Kostromská oblasť, Ruská federácia, štátna príslušn osť Ruskej federácie, ingušskej národnosti, islamského vierovyzna nia, slobodný, bez dokladov totožnosti toho času v .
Meritum § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
... azyl po prvý krát svoju žiadosť o azyl v členskom štáte. Podľa článku 16 ods. 1 písm. e) Nariadenia členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl je povinný prijať naspäť podľa podmienok stanovených v článku 20 štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého žiadosť o azyl zamietol a .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporcu
... čl. 17 Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mecha nizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (ďalej len „ dublinské nariadenie“ ) a v zmysle článku 10 ods .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... (Maďarská republika) na posúdenie žiadosti. Podľa č l. 1 Dublinského nariadenia toto nariadenie ustanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. Dublinské nariadenie predpokladá, že žiadosť o udelenie azylu posúdi jeden .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... podľa čl. 17 Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (ďalej len „ dublinské nariadenie“ ) a v zmysle článku 10 ods .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... na základe nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce ho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v je dnom z členských štátov , tzv. Dublinského dohovoru, vrátený na územie SR, kde dňa .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritéria a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátn ymi príslušníkmi tretej krajiny v jednom z členských štátov (ďalej len „Dublinsk é nariadenie “), ... . Dotknuté osoby musia súhlasiť. Podľa čl . 16 ods. 1 písm. e) Dublinského nariadenia, členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podľa tohto nariadenia je povinný vrátiť za podmienok ustanove ných v článku 20 1Sža/4 /201 1 štátneho .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia - Logickým predpokladom zaistenia cudzinca je, že jeho účel bude môcť byť naplnený, preto je potrebné pri rozhodovaní o zaistení cudzinca zvážiť, či je výkon správneho vyhostenia aspoň potenciálne možný.
... v Rakúskej republiky v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003, ktorá ustanovuje kritériá a mechani zmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnymi príslušníkmi tretej krajiny v jednom z členských štátom Eur ópskych spoločenstiev, pričom jeho prevzatiu prechádzalo jeho svojvoľné opustenie .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... Rady (ES) č. 343/2003 z 18.2.2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov a preto bolo podľa krajského súdu potrebné ... rady (ES) č. 343/2003 z 18.2.2003 ustanovujúcej kritéria a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte tretej krajiny, odporca rozhodol o zaistení navrhovateľa a jeho umiestnení v ÚPZ Medveďov .
Meritum Potvrdzujúce
... parlamentu a rady (EÚ) č. 604/2013 z 2 6.06. 2013 ustanovujúceho kritéria a mechanizm y na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.