Nájdené rozsudky pre výraz: Štátna plavebná správa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
60 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 40a ods. 3 písm. a/, g/, j/ zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe - uloženie sankcie
Najvyšší súd 3 Sžo/13/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalob cu : Z. B. , bytom K. , právne zastúpený: JUDr. Ľubica Baková, advokátka, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S lovens
Meritum § 28 ods. 8 zák.č. 338/2000 Z.z., povolenie na státie plávajúceho zariadenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžo 147/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: K., S., so sídlom M., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. Ľ. S., advokátom so sídlom Š., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, o presk
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžo/1/2013 9011010200 19.06.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:9011010200.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: EXTREME Center, s.r.o. so sídlom Pet?fiho 104/17, Štúrovo IČO: 44 177 101, zas
Meritum § 28 ods. 8 zák.č. 338/2000 Z.z., povolenie na státie plávajúceho zariadenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: K. , S., so sídlom M. , IČO: X. , právne zastúpen ého JUDr. Ľ. S., advokát om so sídlom Š., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky , so sídlom Námestie slobody č. 6,
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Sžp/28/2012 5011201054 18.07.2013 JUDr. Jana Baricová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:5011201054.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu Poradca Podnikateľa, spol. s r. o., so sídlom Martina Rázusa 23/A, Žilina, IČO: 31 592 503
Meritum § 59 zákona č. 192/1995 Z.z. - oprava chyby v katastrálnom operáte
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: R., spol. s r.o., zastúpeného JUDr. J. J., advokátom, proti žalovanému: Katastrálny úrad v Bratislave, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 129/06-Kr zo dňa 30. novembra 2006, konajúc o odvolaní žalo
Meritum § 105 ods. 3 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10 Nds /75/201 4 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : JUDr. M. J., advokát, Š., proti žalovanému : Centrum právnej pomoci , Námestie slobody č. 12, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp. zn . 1278/2013, ev. č. 22338/2013 zo dňa 24. mája 2013 , o nesúhla se Krajského súdu v Nitre s postúpením veci z Krajského súdu v Bratislave , takto jednomyseľne ro z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Nds/21/2012 5012200592 28.09.2012 JUDr. Jana Baricová sudca ECLI:SK:NSSR:2012:5012200592.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D., bytom N., zastúpenému advokátskou kanceláriou Ondrejka & Partners, s. r. o., so sídlom J. Kozáčeka 5, Zvolen, proti žalovanému Personálnemu úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, so sídlom Demänová 389, Li
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Nds/6/2013 9013010097 04.10.2013 JUDr. Jana Baricová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:9013010097.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. Martina Jánskeho, advokáta so sídlom v Nitre, Štúrova 13, proti žalovanému Centru právnej pomoci, so sídlom v Bratislave, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. sp. 1278/2013, ev. č. 22338
MENU