Nájdené rozsudky pre výraz: štátny súhlas

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
13 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: cirkvi a náboženské spoločnostiprávna subjektivita právnickej osoby
R 52/2005
Právna veta: Rímskokatolícka cirkev, označená ako žalobca v podanej žalobe, je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov právnickou osobou, čo znamená, že má právnu spôsobilosť podľa § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 104 ods. 1 v spojení s § 246c O. s. p. zastavil konanie s odôvodnením, že v konaní sa za žalobcu označil ten, kto nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, pretože žalobca sa v žalobe označil ako Rímskokatolícka cirkev - farský úrad O., zastúpený farárom Ladislavom B. Krajský súd vyslovil názor, že právnu subjektivitu, pokiaľ ide o Rímskokatolícku cirkev, má farnosť zastúpená duchovným správcom, farárom, a nie farský úrad. Z toho vyplynul pri skúmaní podmi
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1012209663 Dátum vydania rozhodnutia: 15. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1012209663.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: TAROM s.r.o., so sídlom Halenárska 3, Trnava, IČO: 47 505 036, právny nástupca obchodnej spoločnost i NIRCOTRADE s.r.o., IČO: 47 620 153, ktorý bol právnym nástupcom obchodnej spoločnosti BRATISLAVSKÁ AKA
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžo/1/2018 1014202009 11. 09. 2018 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2018:1014202009.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V., zastúpený JUDr. Veronika Keszeliová, advokátka, Lopúchová 9, Bratislava, adresa pre doručovanie: K. Mikszátha 6, Rimavská Sobota, proti žalovanému: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, o presk
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: I., zastúpený : JUDr. Veronika Keszeliová, advokátka, Lopúchová 9, Bratislava, adresa pre d oručovanie: K. Mikszátha 6, Rimavská Sobota, proti žalovanému: Paneurópska vysoká škola, To m
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžk/20/2018 1017200501 21. 05. 2019 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2019:1017200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingo
MENU