Nájdené rozsudky pre výraz: štátny zamestnanec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 289

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

144 dokumentov
470 dokumentov
59 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9012010017 Dátum vydania rozhodnutia: 29. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9012010017.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Jozefa Hargaša, v p rávnej veci žalobcu: S. N., trvale bytom K. XXX/XXX, XXX XX T. H. D., právne zastúpeného JUDr. Tomášom Ros
Meritum z.č. 511/1992 Zb. - § 4 ods. 4
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Petra Melichera , v právnej veci žalobcu JUDr. Ing. K. M. , bytom S., zastúpeného JUDr. I. R. , advokátkou, so sídlom Š., proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná ulica 63, Banská Bystrica, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/
Meritum Zrušené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sža/29/2012 1012200823 22.01.2013 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2013:1012200823.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci navrhovateľa: I. nar. XX.XX.XXXX., v H., okres Y., štátneho príslu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1017201455 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1017201455.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): G. K. E., nar. XX.XX.XXXX v mest
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sž/4/2014 9014010027 16. 12. 2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:9014010027.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, proti žal
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sž/3/2012 9012010020 27.02.2013 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2013:9012010020.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Rozhlas a televízia Slovenska, so sídlom v Bratis
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 29. mája 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obžalovanému M. P. pre zločin prijímania úplatku podľ a § 329 ods. 1, 2 Tr. zák. o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 27. októbra 2014, sp.
Meritum § 329/1,2 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/2/2019 9514100120 28. októbra 2019 JUDr. Peter Szabo predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2019:9514100120.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Štefana Michálika, JUDr. Františka Moznera, JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obvineného Ing. B. D. pre zločin prijímania úplatk
Meritum odvolanie obžalovaných a prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 28. apríl a 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti ob žalovaným Ing. S. S. a A.... S. pre zločin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona , o odvolaní ob
MENU