Nájdené rozsudky pre výraz: stav zmenšenej príčetnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
168 dokumentov
5 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nepríčetnosť ako jedna z okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť je okolnosť skutková, nie právna, a dovolací súd ju nie je oprávnený skúmať, ani meniť. Od nepríčetnosti je potrebné odlišovať stav zmenšenej príčetnosti, kedy je v dôsledku duševnej poruchy znížená rozpoznávacia alebo ovládacia schopnosť.Stav zmenšenej príčetnosti nie je dôvodom na vylúčenie trestnej zodpovednosti , ale má za následok osobitný postup voči páchateľovi (§ 39 ods. 2 písm. c/ Tr. zák., § 40 ods. 1 písm. c/ Tr. zák., § 73 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Tdo 4/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JU Dr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 21. februára 2012 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému M. B. , pre trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 , ods. 2 písm. b/ Tr. zák. o dovolaní obvineného podan om prostredníctvom ustanovenej obhaj kyne JUDr. C. L. proti
Právna veta: Zodpovednosť páchateľa za trestný čin spáchaný v nepríčetnosti spôsobenej patologickou opitosťou je v zmysle § 23 vylúčená len vtedy, ak si páchateľ predtým, než sa rozhodol požiť alkohol, nebol a ani nemohol byť vedomý svojej dispozície pre podobné stavy po požití alkoholu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 77 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Igora Burgera a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 25. marca 2015 v trestnej veci obvineného K. S. pre pokus zločinu ublíženia na zdraví podľa § 14 ods. 1, § 155 ods. 1 ods. 2 písm. b/ Trestného zákona , o dovolaní obvineného , ktoré podal prostredníctvom obhaj cu JUDr. Z. H. , advokát a
Právna veta: Za páchateľa zločinu výroby detskej pornografie je nevyhnutné považovať aj výrobcu detskej pornografie " v súkromí" a pre vlastné účely, t.j. bez podmienky jej ďalšieho šírenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d .Slovenskej republiky . .U Z N E S E N I E . .Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti obvinenému M. G. , pre pokračovací zločin výroby detskej pornografie podľa § 368 ods. 1, ods. 2 písm. a/, b/ Tr. zák. a iné, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 41 T 51/2013 , na neverejnom zasadnutí 24. februára 2015 v Bratislave o dovolaní obvineného M. G. proti ro
Meritum § 225/1, 4a Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9515100131 Dátum vydania rozhodnutia: 26. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Šimonová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9515100131.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej v trestn ej veci odsúdeného B. R. a spol., pre trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 4 písm.
Kľúčové slová: nepríčetnosťopilosť v čase spáchania skutkuvraždaopilstvo
R 17/1993
Právna veta: V prípadoch, v ktorých opilosť alebo aplikácia inej návykovej látky neprivodí u páchateľa stav nepríčetnosti, ale iba stav zmenšenej príčetnosti, prichádza do úvahy jeho zodpovednosť za trestný čin, ktorý v tomto stave spáchal a nie zodpovednosť za trestný čin opilstva podľa § 201a Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. zamietol sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 19. februára 1992. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Bratislave podal na Krajskom súde v Bratislave obžalobu na E. M. pre skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať v podstate tak, že 11. decembra 1991 v rodinnom dome č. 429 v Radave, okr. Nové Zámky, napadol svojho brata Š. M. a tohto spiaceho na g
Kľúčové slová: vraždastav zmenšenej príčetnostimimoriadne zníženie trestu
R 111/1999
Právna veta: I. Konanie páchateľky trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustila v afekte úzkosti a strachu vyvolanom dlhodobou partnerskou disharmóniou a chronickou konfliktnou situáciou, a ktorý podstatne znížil jej schopnosť ovládať svoje konanie (§ 32 ods. 1 Trestného zákona), je možné hodnotiť ako okolnosti prípadu odôvodňujúce mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody podľa § 40 ods. 1 Trestného zákona. II. Pri rozhodovaní o povinnosti obvineného nahradiť poškodenému škodu spôsobenú trestným činom je súd povinný aplikovať príslušné hmotnoprávne predpisy (občiansk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanej Z. Z., vedenej na Krajskom súde v B. pod sp. zn. Z-2 1T79/95, na základe odvolania obžalovanej a krajského prokurátora, podľa § 258 ods. 1 písm. f), ods. 2 Trestného poriadku zrušil rozsudok krajského súdu zo 14. apríla 1998 vo výroku o náhrade škody a rozhodujúc vo veci v zmysle § 259 ods. 3 Trestného poriadku uložil obžalovanej podlá § 228 ods. 1 Trestného poriadku, aby nahradila poškodenému L. B. 33 111,50 českých korún. So z
Meritum § 323/1b,2a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/14/2019 1116010537 5. júna 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:1116010537.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí konanom 05. júna 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného X. Z., pre zločin útoku na ve
Právna veta: Zo znenia ustanovenia § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku vyplýva, že na naplnenie v ňom vymedzeného dovolacieho dôvodu sa vyžaduje, aby v prerokúvanej veci bol obvinenému uložený taký druh trestu, ktorý zákon nepripúšťa, alebo bol trest uložený mimo rámca trestnej sadzby. Iné pochybenie spočívajúce v nesprávnom vyhodnotení kritérií uvedených v § 34 až § 39 Trestného zákona a v dôsledku toho uloženie neprimerane prísneho (alebo naopak mierneho) trestu, nie je možné dovolaním vytýkať prostredníctvom uvedeného dovolacieho dôvodu. Obvinený môže namietať len nezákonne uložený trest mimo hraní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/37/2019 4117010305 10. decembra 2019 JUDr. Martin Piovartsy ECLI:SK:NSSR:2019:4117010305.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvineného U. D. pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1 Trestného zákona o dovolaní obvineného U.
Meritum § 194/1, 2a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/44/2020 2117000424 24. novembra 2020 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2117000424.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci obvineného G. D., pre prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného
Meritum § 378/1c, 2a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/2/2021 2117010668 10. februára 2021 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2117010668.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a členov senátu JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. a JUDr. Petra Kaňu na neverejnom zasadnutí konanom 10. februára 2021 v Bratislave, v trestnej veci obvineného R. J., pre preči
MENU