SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346314
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť vyžiadanej osoby


Približný počet výsledkov: 332 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť vyžiadanej osoby
  • staznost nájdené 69804 krát v 10650 dokumentoch
  • vyziadany nájdené 6200 krát v 999 dokumentoch
  • osoba nájdené 230183 krát v 35465 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Meritum staznost vyziadanej osoby
... podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Trestného poriadku, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak) a zistil, že sťažnosť vyžiadanej osoby nie je dôvodná. Zo spisového materiálu Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že na vyžiadanú osobu bol vydaný už vyššie uvedený ... Pavla Farkaša a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v Bratislave dňa 5. augusta 2008 vo veci vyžiadanej osoby J. K., o sťažnosti vyžiadanej osoby J. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 3. júla 2008, sp. zn. 4 Ntc 2/2008, takto .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... z dôvodov odmietnutia vykonania európske ho zatýkacieho rozkazu podľa § 14; sťažnosť má odkladný účinok. Z odôvodnenia podanej sťažnosti vyžiadanej osoby O. M. Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že táto osoba neuplatnila ani jeden dôvod uvedený v § 14 ... dôjsť k odmietnutiu vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. 5 Tost 1 8/2010 4 Vzhľadom k tomu Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť vyžiadanej osoby O. M. bez jej meritórneho preskúm ania podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Tr. por. zamietol .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... 1 Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia ako aj konanie, ktoré tomuto výroku predchádzalo a zistil, že sťažnosť vyžiadanej osoby M. G. nie je dôvodná. Podľa § 17 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze predseda senátu krajského súdu ... 14.50 hod. a miestom výkonu väzby v Ústave na výkon väzby v Bratislave. Proti tomuto uzneseniu podala včas sťažnosť vyžiadaná osoba M. G. jednak vlastným písomným podaním ako aj prostredníctvom svojej obhajkyne Mgr. S. D.. Sťažovateľ v prvom rade .
Meritum staznost vyziadanej osoby
... podal sťažnosť a konanie predchádzajúc e napadnutému uzneseniu a zistil, že sťažnosť podala oprávnená osoba v zákonnej lehote, ale sťažnosť vyžiadanej osoby nie je dôvodná. Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. nadriadený orgán zamietne sťažnosť ak ... hod. a vykoná sa v Ústave na výkon väzby v Ilave. Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote sťažnosť vyžiadaná osoba R. Ch. V jej písomnom odôvodnení podanom prostredníctvom obhajcu označila napadnuté rozhodnutie za nezákonné, pretože v Rakúsku od .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... ani prípustný, pretože id e o typ tzv. administratívneho rozhodnutia v trestnom konaní. Vzhľadom k tomu Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť vyžiadanej osoby L. K. bez jej meritórneho preskúmania podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Tr. por. zamietol, keďže ... úd Slovenskej republiky prostredníctvom podpísaného súdu, pričom táto nemá odkladný účinok. Vychádzajúc z tohto poučenia podal p roti tomuto príkazu sťažnosť vyžiadaná osoba L. K. . 2 Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... 2009 o 11.00 hod. s určením výkonu v Ústave na výkon väzby v Bratislave. Proti uzneseniu podala sťažnosť vyžiadaná osoba L. B. jednak vlastným písomným podaním a jednak prostredníctvom svojich obhajcov. Okrem tvrdenia vyžiadanej osoby, že sa ... administratívne nedostatky, bola už vyriešená krajským súdom vydaním opravného uznesenia. Najvyšší súd vzhľadom na uvedené skutočnosti na tomto základe sťažnosť vyžiadanej osoby L. B. podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. ako nedôvodnú zamietol. 4 P .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... .marca 2011 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského, sudcov JUDr. Štefana Sekelského a JUDr. Jany Serbovej sťažnosť vyžiadanej osoby P. N. proti uzneseniu krajského súdu v Bratislave zo dňa 8. marca 2011 , sp. zn. 1 Ntc 3/2011, a ... . 1 písm. a/ až písm. e/ Tr. por. Keďže Najvyšší súd Slovenskej republiky nezistil žiadne pochybenie krajského súdu, preto o sťažnosti vyžiadanej osoby rozhodol tak, ako je to uvedené vo v ýroku tohto uznesenia. P o u č e n i e : Proti .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... Podľa § 22 ods. 7 zákona o EZR proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre ni ektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1, sťažnosť má odkladný ... a JUDr. Gabriely Šimonovej na neverejnom zasadnutí konanom 08. decembra 2011 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby J. Š. proti uzneseniu Krajského súd u v Žiline z 27 . októbra 2011, sp. zn. Ntc 18 / .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... návrhu krajského prokurátora v Košiciach na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby pre jednal na neverejnom zasadnutí 4 . apríla 2012 sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 15. marca 2012 , sp. zn. Ntc 6/2012 , a rozhodol t a k ... t o : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby R. M. sa z a m i e t a . O d ô v o d n e n i .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Milana Lipovského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 19. októbra 2011 v Bratislave, o sťažnosti vyžiadanej osoby J. V. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 26 . septembra 2011, sp. zn. Ntc 14 /2011, takto r o ... z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby J. V. sa z a m i e t a . O d ô v o d n e n i .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.