SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346286
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť vyžiadanej osoby


Približný počet výsledkov: 332 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť vyžiadanej osoby
  • staznost nájdené 69804 krát v 10650 dokumentoch
  • vyziadany nájdené 6200 krát v 999 dokumentoch
  • osoba nájdené 230183 krát v 35465 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... § 22 ods. 7 zákona o EZR proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1 , sťažnosť má ... a na stíhanie trestného činu je daná právomoc slovenských orgánov podľa právneho poriadku Slovenskej republ iky. Z odôvodnenia sťažnosti vyžiadanej osoby J. B. Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že táto osoba neuplatnila ani jeden z dôvod ov .
Meritum staznost vyziadanej osoby
... sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce napadnutému uzneseniu a zistil, že sťažnosť podala oprávnená osoba v zákonnej lehote, ale sťažnosť vyžiadanej osoby nie je dôvodná. Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. po r. nadriadený orgán zamietne sťažnosť ... krajského prokurátora v Košiciach na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby prejed nal na neverejnom zasadnutí 4. októbra 2011 sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 19. septembra 2011, sp. zn. Ntc 16/201 , a .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... súd u Slovenskej republiky JUDr. Jana Serb ová 18. septembra 2012 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby R. O. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. augusta 2012, sp. zn. 4 Ntc 6/2012, rozhod ... predsed níčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 188 ods. 4 Tr. por. vzal a na vedomie späťvzat ie sťažnosti vyžiadanej osoby R. O. , nakoľko nezistil a žiadne zákonné prekážky brániace tomuto postupu. P o u č e n i e : Proti .
Meritum staznost vyziadanej osoby
... preto Najvyšší súd Slovenskej republiky zam ietol podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby ako nedôvodnú . P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je ... z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby J. A. L. s a z a m i e t a. O d ô v ... v konaní o európskom zatýkacom rozkaze , na neverejnom zasadnutí 4. októbra 2 01 1 v Bratislave, o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 2 2. septembra 201 1, sp. zn. 3 Ntc 7 .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... európskeho zatýkacieho rozkazu . Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia teda Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol tak, že sťažnosť vyžiadanej osoby D. H. ako nedôvodnú zamietol (§ 1 93 ods. 1 písm. c/ Tr. p or. ). P o u č ... a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí 9. februára 201 1 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby D. H. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 17. januára 2011 , sp. zn. Ntc 1/20 11, takto .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... rozkaz vykoná (§ 16 ods. 2 zákona o EZR). Z uvedených dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť vyžiadanej osoby M. Č. ako nedôvodnú podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol. ... z h o d o l : Podľa 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby M. Č. sa z a m i e t a. O d ô v o d n ... JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí 6. augusta 2013 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby M. Č. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo 16. júla 2013, sp. zn. Ntc .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... 1 písm. a/, b/ Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že sťažnosť vyžiadanej osoby, T. S. nie je dôvodná. Ako už bolo skôr uvedené v rámci postupu krajského prokurátora i sudcu krajského súdu boli ... Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí 5. októbra 2010 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby, T. S. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. septembra 2010, sp. zn. 3 Ntc 7/2010 .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... súd napadnuté uznesenie krajského súdu zrušil. Prokurátor ka Krajskej prokuratúry v Košiciach vo svojom vyjadrení k sťažnosti vyžiadanej osoby uviedla, že túto nepovažuje za dôvodnú. Posudzovanie otázky viny vyžiadanej osoby nie je predmetom rozhodovania o ... výroku napadnut ého uznesenia, proti ktorému bola sťažnosť podaná a konanie predchádzajúce tomuto výroku a zistil, že sťažnosť vyžiadanej osoby E. E. nie je dôvodná . Z predložených písomných materiálov vyplýva, že prokurátor Republiky pri Súde .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby - EZR
... do predbežnej väzby. Rozhodnutie prvostupňové ho súdu je správne a v súlade so zákonom, a preto Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť vyžiadanej osoby ako nedôvodnú zamietol. P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný. ... napa dnutého uznesenia , pr oti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a zistil, že sťažnosť vyžiadanej osoby nie je dôvodná. Podľa § 13 ods. 2 zák. č. 154/2010 Z.z. ak prokurátor do 48 .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí 3. mája 201 1 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby T. B. proti uzneseniu predsedníčky senátu Krajského súdu v Trnave zo 7. apríla 2011 , sp. zn. 3 Ntc 2/20 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.