SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351822
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť vyžiadanej osoby


Približný počet výsledkov: 332 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť vyžiadanej osoby
  • staznost nájdené 69867 krát v 10657 dokumentoch
  • vyziadany nájdené 6200 krát v 999 dokumentoch
  • osoba nájdené 230291 krát v 35484 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... návrhu krajského prokurátora v Nitre na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby prej ednal na neverejnom zasadnutí 17 . januára 2012 sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 30. decembra 2011, sp. zn. 1 Ntc 8/2011 , a rozhodol t a ... k t o : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby J. B. s a z a m i e t a. O d ô v o d n e n .
Meritum EZR - sťažnosť vyžiadanej osoby
... Burgera a JUDr. Milana Lipovského na neverejnom zasadnutí 18. júla 2012 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby L. H. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre , z 29 . júna 2012, sp. zn. 4Ntc 8/2012, rozhodol t a ... k t o : Podľa § 193 ods. 1 písm. b/ Tr. por. sťažnosť vyžiadanej osoby L. H. sa z a m i e t a . O d ô v o d n e n i .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... ktorému bola sťažnosť podaná a konanie predchádzajúce tomuto výroku. Zistil, že ro zhodnutie Krajského súdu v Trenčíne je zákonné a sťažnosť vyžiadanej osoby M. I. A. nie je dôvodná. Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že na M. I. A. bol sudcom ... v Trenčíne na vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby, prerok oval na neverejnom zasadnutí dňa 7. novembra 2012 v Bratislave sťažnosť vyžiadanej osoby M. I. A. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 24. októbra 2012, sp. zn. 2Ntc 3/2012 .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... Podľa § 22 ods. 7 zákona o EZ R proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1 , sťažnosť má odkladný ... JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 29. novembra 201 2 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby A. N. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30 . októbra 201 2, sp. zn. 3Ntc 13/ .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... o návrhu krajského prokurátora v Košiciach na vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby prejednal na neverejnom zasadnutí 19. októbra 2011 sťažnosť vyžiadanej osoby p roti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 26. septembra 2011, sp. zn. Ntc 13/2011 , a ... . správnosť výroku nap adnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ podal sť ažnosť a konanie , ktoré mu predchádzalo a zistil, že sťažnosť vyžiadanej osoby je dôvodná. Podľa § 19 4 ods. 1 písm. a/ Tr. por. ak nezamietne nadriadený orgán sťažnos ť, .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia ako aj konanie tomuto výroku predchádza júce a zistil , že sťažnosť vyžiadanej osoby M. B. bola podaná dôvodne . Z formulárov typu A, M vyplýva, že 28. februára 2011 bol pod č. 13.BNY ... JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 06. marca 201 2 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby M. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. februára 20 12, sp. zn. 1Ntc 2/20 12, takto .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorému bola sťažnosť podaná a konanie predchádzajúce tomuto výroku a zistil, že sťažnosť vyžiadanej osoby Ľ. R. nie je dôvodná. Z predložených písomných materiálov vyplýva, že 23. januára 2013 bol pod sp. zn ... a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí 26. februára 201 3 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze , o sťažnosti vyžiadanej osoby Ľ. R. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 14 . febru ára 2013 , sp. zn . 5Ntc 2/ .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... európskemu zatýkaciemu rozkazu. 9 Keďže nebol zistený dôvodov na odmietnutie európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Župným súdom v Oradei, sťažnosť vyžiadanej osoby J. B. nie je dôvodná. K výr oku napadnutého uznesenia treba poznamenať, že z dôvodu, aby orgán ... v Prešove na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 7 . januára 20 10 v Bratislave sťažnosť vyžiadanej osoby J. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 26. novembra 2009 , sp. zn. 6 Ntc .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... na stíhanie trestného činu je dan á právomoc slovenských orgánov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Z odôvodnenia podanej sťažnosti vyžiadanej osoby G. K. Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že táto osoba neuplatnil a ani jeden dôvod uvedený v ... , pre ktorý by mohlo dôjsť k odmietnutiu vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. Vzhľadom k tomu Najvyšší súd Slovenskej republiky sťažnosť vyžiadanej osoby G. K. bez jej meritórneho preskúmania podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Tr. por. zamietol, .
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
... Podľa § 22 ods. 7 zákona o EZR proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho za týkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1 , sťažnosť má odkladný ... a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 20. júna 2012 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby J. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17 . mája 201 2, sp. zn. 2 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.