SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308127
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť zadržaného


Približný počet výsledkov: 46 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť zadržaného
  • staznost nájdené 68761 krát v 10550 dokumentoch
  • zadrzany nájdené 3316 krát v 1190 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby, aby účel vedeného konania nebol zmarený, len do doručenia originálu preloženého zatýkacieho rozkazu (§ 15 ods. 1 zákona o európskom zatýkacom rozkaze), a že súd pri rozhodovaní nie je viazaný dôvodmi väzby podľa Trestného poriadku (§ 15 ods. 2 zákona o európskom zatýkacom rozkaze). Následne sa teda bude rozhodovať o vydávacej väzbe (§ 16 naposledy označeného zákona). Priložený odpis z registra trestov obsahujúci odsúdenia uvedené aj v odôvodnení napadnutého uznesenia je vo vyššie vymedzenom v kontexte dostatočným podkladom pre z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 10 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci zadržaného M. G. pre trestný čin profesionálnej krádeže vlámaním podľa § 127, 129, 130 a iné Trestného zákona Rakúskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. m arca 2013 v Bratislave o sťažnosti zadržaného M. G. proti uzneseniu sudcu Krajského súdu v Nitre z 13 .
Právna veta: K námietkam vyžiadanej osoby ohľadne obojstrannej trestnosti, a teda že popísaný skutok, spoločne s jeho právnou kvalifikáciou maďarskými justičnými orgánmi, nezodpovedá klasifikácii trestných činov v ustanovení § 4 ods. 4 zákona o EZR, konkrétne písmeno w/ sťažnostný súd uvádza, že v súčasnom štádiu, pri výlučnom rozhodovaní o návrhu prokurátora na vzatie do väzby, je posudzovanie týchto otázok predčasné a pre rozhodnutie o väzbe nepodstatné, pričom sudca dôvodmi väzby podľa všeobecného predpisu o trestnom konaní nie je viazaný. Navyše v § 4 ods. 5 zákona o európskom zatýkacom rozkaz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . júla 2017, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť zadržanej osoby P. S. sa z a m i e t a . O d ô v o d n e n .
Meritum staznost zadrzanej osoby
... napadnuté uznesenie zrušil a prepustil ho z väzby na slobodu. Najvyšší súd Slovenskej republiky na podklade podanej sťažnosti zadržaného podľa § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia a konanie predchádzajúce ... bude sa vykonávať v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici. Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote sťažnosť zadržaná osoba J. M. V písomnom odôvodnení sťažnosti podanej sčasti samostatne, sčasti prostredníctvom obhajcu uviedol, že trpí .
Meritum staznost zadrzanej osoby
... § 192 ods. 1 Tr. por. správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že sťažnosť zadržaného B. B. nie je dôvodná. Z európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného predsedom senátu Okresného súdu v Ústi nad Labem z 8 ... JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí 27. mája 2008 v konaní o európskom zatýkacom rozkaze, o sťažnosti zadržanej osoby B. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 23. apríla 2008, sp. zn. 5 Ntc 21/08, .
Meritum sťažnosť zadržaného
... výkon väzby v Košiciach. Proti citovanému uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 187 odsek 1 Trestného poriadku sťažnosť zadržaný M. H.. V písomných dôvodoch svojej sťažnosti uviedol, že nie je dôvod na jeho vzatie do väzby. Nikdy nespáchal taký ... podľa § 142 ods. 6 písm. c/ škótskeho Trestného zákonníka na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 3. júla 2008 o sťažnosti zadržaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 20. júna 2008, sp. zn. Ntc 13/2008, takto r o z h .
Meritum sťažnosť zadržaného
... väzby v Bratislave. Proti citovanému uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 187 odsek 1 Trestného poriadku sťažnosť zadržaný N. O. prostredníctvom svojej obhajkyne. V písomných dôvodoch svojej sťažnosti uviedol, že krajský súd ani krajský prokurátor ... trestný čin podvodu a iné Trestného zákona Maďarskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 23. júla 2008 o sťažnosti zadržaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 7. júla 2008, sp. zn. 2 Ntc 4/2008, takto .
Meritum sťažnosť zadržanej osoby
... trestnej veci proti I. G. v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na neverejnom zasadnutí 9. októbra 2008 v Bratislave o sťažnosti zadržanej osoby, I. G., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 19. septembra 2008, sp. zn. 2 Ntc 5/08 .
Meritum sťažnosť zadržanej osoby
... . Pavla Farkaša a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci zadržanej osoby J. S. , v konaní o európskom zatýkacom rozkaze, o sťažnosti zadržanej osoby J. S. proti uzneseniu Krajské ho súdu v Banskej Bystrici zo dňa 3. júna 2011, sp. zn. 4 Ntc ... 1/2011, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť zadržanej osoby J. S. sa z a m i e t a . O d ô v o d n e n .
Meritum sťažnosť zadržaného
... 343b ods. 1, ods. 2 Trestného zákona B ulharskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 16. júna 2010 , o sťažnosti zadržaného proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave z 19. mája 2010, sp. zn. 3 Ntc 3/2010 , takto r o .
Meritum sťažnosť zadržaného
... .50 hod. a rozhodol, že väzba sa bude vykonávať v Ústave na výkon väzby v Žiline . Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť zadržaný P. B. (č.l. 32 ). Podanú sťažnosť bližšie písomne nezdôvodnil. Z jeho prednesu pri vypočutí pred Krajským súdom v Žiline ... Burgera v konaní o európskom zatýkacom rozkaze vydaného na P. B. prerokoval na neverejnom zasadnutí 29. júla 2011 v Bratislave sťažnosť zadržaného P. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 23. júla 2011, sp. zn. Ntc 16/2011 , a rozhodol t .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.