Nájdené rozsudky pre výraz: súd je viazaný výrokom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ ide o definíciu pojmov „reklama“ versus „sponzoring“, najvyšší súd dospel zhodne s krajským súdom k právnemu názoru, že odvysielané komunikáty v znení: „Jedinečný nosový sprej na každodenné čistenie nosa s obsahom morskej vody. Pre deti aj pre dospelých“ naplnili obsahovo pojmové zložky reklamy, pretože poukazuje na jeho výnimočnosť a teda dochádza k podpore predaja tohto produktu. Komunikát „Fantasia viac ako jogurt“ obohatený o vizuálnu zložku (v nasledujúcom zábere je približne po prsia zobrazená žena ako si pomaly smerom dolu vyťahuje lyžičku z úst, pričom ju tesne obopína perami. M ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sž o/66 /201 4 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a zo sud kýň JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobkyne : MAC TV, s.r.o. , sídlom Brečtanová 1 , Bratislava, IČO: 00 618 322 , zast úpen ej Advokát skou kanceláriou Bugala – Ďurček, s.r.o. , sídlom Drotárska cesta 102 , Bratislava , proti žalovane
Meritum sťažnosť obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obžalovaného R. O. a spol., pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 185a ods. 1 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 28. mája 2008 v Bratislave sťažnosť obžalovaných R. N. a J. L. proti uzne
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8510202088 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8510202088.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne GREVA Investment, s.r.o., so sídlom v Košútoch 553, IČO: 36 793 914, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Belo vičom, so sídlom v Šali, Hollého 1854/9, proti žalovanej P.. P. Q., bývajúcej v X. zastúpenej advokátko
Meritum nečinnosť
Najvyšší súd 8Sžnč/ 5/2011 -108 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: K. , a.s. , E., K. , IČO : X. , zast. Advokátskou kanceláriou M. a S., so sídlom Z. , B. , IČO : X. , v mene ktorej koná J.. M. M. , advokát , proti odporcovi: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , jednohlasne , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slove
MENU