Nájdené rozsudky pre výraz: súhlas štátu pôvodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Povaha rozhodovania o uznaní a o výkone cudzieho rozhodnutia (podľa Trestného poriadku aj podľa zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z.) vylučuje, aby bol výrok o treste uznávaného rozhodnutia nahradený výrokom o uložení súhrnného trestu podľa § 42 Tr. zák. vo vzťahu k rozsudku slovenského súdu, teda výrokom o uložení trestu aj za trestný čin, ktorého sa uznávané rozhodnutie netýka. Taký postup by mohol vyvolať aj rovnako vylúčené nahradenie jedného trestu, ktorý bol uložený uznávaným rozhodnutím za viac trestných činov, dvoma alebo viacerými trestami, uloženými slovenský ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Petra Paludu vo veci uznania a výkon u rozhodnutia vydaného súdom iného členského štátu Európskej únie, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky, odsúdeného M. B. , na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2015 v Bratislave o odvolaní prokurátora Krajskej prokuratúry v Žiline proti rozsudku K
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Urto/8/2020 1019201775 31. decembra 2020 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1019201775.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v konaní podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody
Meritum § 212/1, 3b, 4b Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6116010591 Dátum vydania rozhodnutia: 21. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Hudák Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6116010591.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom z asadnutí konanom dňa 21. februára 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvineného O. R. pre zločin krádež
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Urto/5/2019 4018200515 28. októbra 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:4018200515.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, v trestnej veci odsúdeného D. W., v konaní o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, na neverejnom zasadnutí s vere
Meritum uznanie cudzozemského rozhodnutia
N a j v y š š í s ú d 3Urto /5/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Aleny Šiškovej vo veci uznania cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky J. K. , prerokoval na neverejnom zasadnutí v Bratislave 4. novembra 2015 odvolanie podané prokurátorkou Krajskej prokuratúry v Prešove proti rozsu dku Krajského súdu v Prešove z 5. a
Meritum uznanie cudzozemského rozhodnutia
N a j v y š š í s ú d 3 Urto 8/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej v konaní o uznan í a výkone cudzieho rozhodnutia , týkajúceho sa občana Slovenskej republiky M. G. , nar. X. v N., bytom P., t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v Rakúskej republike, prerokoval na neverejnom zasadnutí v Bratislav e 3. decembra 201 4 odvolanie prokurátor
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Urto/4/2020 1019200774 15. apríla 2021 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1019200774.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Štifta v konaní o uznaní a výkone rozhodnutia, ktorým sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody, o odvolaní odsúdeného H. É. K. R.
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Urto/5/2020 5020010013 21. júla 2020 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5020010013.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. júla 2020 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného W. P. v konaní o uznanie a výkon cud
Meritum odvolanie odsúdenej
N a j v y š š í s ú d 6 Urto 1/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 22 . augusta 2012 v Bratislave , v konaní o uznanie a výkon e rozhodnutia, ktorým bola ul ožená trestná sankcia spojená s odňatím slobody, o odvolan í odsúden ej M. R. proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21 . júna 201 2, sp. zn. 2 Ntc 3
MENU