SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352442
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sur place


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sur place
  • sur nájdené 92 krát v 44 dokumentoch
  • plac nájdené 158 krát v 106 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Súdny dvor Európskej únie 8 dokumentov
Krajské súdy SR 22 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Kľúčové slová: sur place, žiadosť o azyl, žiadateľ o azyl, udelenie azylu

Zbierka NS 2/2009
R 20/2009
Právna veta: O žiadateľa o azyl „sur place" (na mieste) ide vtedy, keď osoba, ktorá v čase odchodu z krajiny pôvodu nebola utečencom, ale stala sa ním neskôr v dôsledku okolností, ktoré nastali v dobe jej neprítomnosti v krajine pôvodu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci navrhovateľa: K. M., zastúpeného JUDr. B. B., advokátom, proti odporcovi: MV SR – MÚ, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu Č. p.: MU-1624/PO-Ž/2007 zo dňa 24. augusta 2007, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: I. Otázka dôveryhodnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu z hľadiska rozhodovania o jej udelení je zásadná. II. Pri jej posudzovaní je preto potrebné postupovať veľmi starostlivo, pričom nepochybne platí, že základný rámec posudzovania vytvára výpoveď žiadateľa. III. Žiadateľ nesie bremeno tvrdenia, ktoré je ďalej vo vzájomnej interakcii so správnym orgánom rozvíjané a doplnené bremenom dôkazným. IV. Nie je však povinnosťou žiadateľa o azyl, aby prenasledovanie svojej osoby preukazoval inými dôkaznými prostriedkami než vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. V. Naopak, povinnosťou správne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojho pôvodu došlo k dramatickej zmene politických pomerov, následkom čoho sa navrhovateľ stal osobou spĺňajúcou kritéria azylanta sur place. Rodina navrhovateľa, ktorá zostala v krajine pôvodu, čelí v súčasnosti prenasledovaniu (jeho brat Ahmed je neoprávnene ... mimo územia krajiny pôvodu, bude potrebné podľa odvolacieho súdu posúdiť, či navrhovateľa je možné považovať za žiadateľa „sur place“ a po zvážení tejto skutočnosti, zaujať k žiadosti navrhovateľa stanovisko, a to po dokazovaní, ktoré takémuto .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... nad rámec dôvodov uvedených v opravnom prostriedku, posudzoval rozhodnutie odporcu aj z hľadiska vyhodnotenia navrhovateľa ako žiadateľa „sur place“ (na mieste) a z dôvodu, že navrhovateľ neuviedol žiaden dôvod, ktorý sa vzťahoval k obdobiu neprítomnosti ... spochybňovanie dôveryhodnosti navrhovateľa. Navrhovateľ nesúhlasil ani s posúdením jeho žiadosti o udelenie azylu krajským súdom ako žiadateľa „sur place“, pričom zdôraznil, že právny názor navrhovateľa o tom, že nie „utečencom na mieste“ má oporu aj .
Meritum zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle
... teda spravidla v dobe bezprostredne nasledujúcej po odchode z krajiny pôvodu. Výnimkou z tohto pravidla sú žiadatelia „sur place“, pretože o žiadateľa „sur place“ ide vtedy, keď osoba, ktorá v okamžiku odchodu z krajiny pôvodu nebola utečencom, ale stala sa ... obsahu. 5 Podľa názoru odvolacieho súdu úlohou odporcu bude posúdiť, či v prípade navrhovateľa nejde o žiadateľa „sur place“ a po zvážení tejto skutočnosti zaujať k žiadosti navrhovateľa stanovisko, a to po dokazovaní, ktoré takémuto stanovisku .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... Na viac s vysloveným právnym názorom krajského súdu, ktorý hodnotil navrhovateľa ako žiadateľa sur place nebolo možné súhlasiť, pretože o žiadateľa sur place ide vtedy, keď osoba, ktorá v okamžiku odchodu z krajiny pôvodu nebola utečencom, ... Podľa krajského súdu z rozhodnutia odporcu je zjavné, aj keď navrhovateľovu žiadosť nevyhodnotil z pohľadu žiadateľa „sur place“, prečo navrhovateľovi neudelil azyl. Odporca sa zaoberal udávaným dôvodom prenasledovania súvisiacim s jeho sympatiami s Kurdskou .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... žiadateľ o azyl požiadať, ale spravidla je to bezprostredne po opustení krajiny pôvodu , pričom výnimkou z tohto pravidla sú žiadatelia „sur place“ . Sám sa ale zdržiaval na území SR min imálne od 21. januára 2010 a o azyl požiadal až dňa 12 .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... . Návratu sa obáva aj preto, lebo sa spoznal s cvičencami tohto hnutia. Predpokladom vyhodnotenia takto prezentovanej obavy navrhovateľa (ako žiadateľa sur place) je preukázanie, že navrhovateľ skutočne cvičí cviky F alun Gong , teda že je prívržencom tohto hnutia. Navrhovateľ však tieto skutočnosti .
Meritum § 13 ods. 1, § 8 zákona č. 404/2002 Z. z. - azyl
... profil podľa UNHCR pritom spĺňajú aj tí, ktorí sa vyhýbajú nástupu do armády. Navrhovateľ má za to, že je „utečencom sur -place" tak ako ho charakterizuje príručka UNHCR. Podľa názoru krajského súdu , uvedeného v odôvodnení rozsudku , námietka navrhovateľa o nedostatočne zistenom stave .
Meritum azyl a doplnková ochrana (§ 13 ods. 1, § 13c ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z.)
... prípadu, bez ďalších údajov, nebolo možné iránskymi orgánmi žiadateľa jednoznačne identifikov ať. Osoba sa nestáva utečencom "sur place" automaticky iba tým, že by vykonala určitú činnosť. V žiadateľovom prípade odporca posudzoval, či jeho počínaním ... preukázané, že by sa iránske orgány dozvedeli o jeho konvertovaní, migračný úrad nepovažuje žiadateľa za utečenca "sur place" na základe vlastného počínania. Odporca sa opätovne zaoberal aj možnosťou udelenia azylu z humanitných dôvodov, ako .
Meritum azyl - § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z.z.
... lekárov. Podarilo sa mu však nevs túpiť na územie Sýrie a po tomto incidente opustil Sýriu. Ide o príklad žiadateľa sur -place, ktorý sa stal žiadateľom z dôvodu zmeny politických pomerov v krajine jeho pôvodu počas jeho neprítomnosti v tejto krajine. Navrhovateľ .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.