Nájdené rozsudky pre výraz: tlačivo na daňové priznanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle citovaného princípu právnej istoty a tým predvídateľnosti práva či legitímneho očakávania Najvyšší súd Slovenskej republiky nevidí legitímny dôvod, pre ktorý by sa mal od svojho rozhodnutia sp. zn. 8Sžf/68/2013 (na krajskom súde predtým sp. zn. 1S/137/2012) odchýliť pri skutkovo rovnakej veci iba z dôvodu, že krajský súd v inom senáte vo veci pod sp. zn. 4S/88/2012 dňa 31.01.2014 (tak ako na to upozornil žalobca vo svojom podaní zo dňa 10.12.2014) rozhodol tak, že vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, z dôvodu, že procesné pochybenie (§ 15 ods. 5 zákona o správe daní) ako vada ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/54 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse du senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalobcu: V. J. – MAXI FRUIT , Karpatská 9, Marianka, zastúpeného Advokátskou kanceláriou BARRISTER LEGAL s.r.o., Zámocké schody 2/A, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republ
Meritum Daň z príjmov
Kľúčové slová: základné zásady daňového konaniadaňové konaniedaň z príjmov
R 82/1998
Právna veta: Povinnosti daňových subjektov musia byť jednoznačne a zrozumiteľne formulované v právnych predpisoch už v čase, kedy majú byť plnené. Neskoršia zákonná úprava nemôže byť preto následne aplikovaná v neprospech daňových subjektov. Absenciu zákonnej úpravy nemôže nahradiť poučenie na tlačive k daňovému priznaniu pre zdaňovacie obdobie.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím uvedeným vo výroku zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie správcu dane o dorubení dane z príjmov právnických osôb za rok 1993 v sume 25,235 500 Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti uvedených rozhodnutí a žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Poukázal na to, že žalovaný postupoval podľa zákona č. 326/1993 Z.z. účinného od 1. janára 1994 a neuznal žalobcovi stratu z predaja poh
MENU