Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
295 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolací súd v tejto súvislosti odkazuje v podrobnostiach o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie na ceste na všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. Týmto predpisom je vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Z.z., účinná od 1. februára 2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha 1 tejto vyhlášky, II. Diel - význam dopravných značiek, prvá časť - zvislé dopravné značky, článok 1 - výstražné značky pod bodom (17) význam značky A15 - Deti spočíva v tom, že u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 Tdo 25 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom za sadnutí konanom dňa 9. júla 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. R. pre prečin usmrtenia podľa § 1 49 ods. 1 Tr . zák., o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 7. júna 201 2, sp. zn. 2To 51 /201 1, takt
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obžalovaného P. H. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia po dľa § 348 ods. 1 písm. d / Tr. z ák., na neverejnom zasadnutí 19. marca 2013 o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci inému súdu rozhodol t a k t o : Podľa § 23 ods. 1 Tr. por.
Právna veta: Žalobca bol prepustený podľa § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 171/1993 Z. z. zo služobného pomeru príslušníka PZ v stálej štátnej službe vo funkcii referent. Žalobca svojim konaním zvlášť hrubým spôsobom porušil služobnú prísahu a jeho ponechanie v služobnom pomere príslušníka PZ by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Zvlášť hrubého porušenia služobnej povinnosti spočíva podľa obsahu rozhodnutia v tom, že žalobca nebol čestným a disciplinovaným príslušníkom PZ, keď v čase mimo výkonu služby počas doby uloženého zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo, viedol po štátnej cest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: S., bytom T. , L. , právne zastúpený: Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 95, Poprad , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Špecializovaný trestný súd 4T/35/2015 9515100181 29. 01. 2016 Zdenka Cabanová ECLI:SK:SSPK:2016:9515100181.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Špecializovaný trestný súd Pezinok, pracovisko Banská Bystrica, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Zdenky Cabanovej a sudcov JUDr. Oldřicha Kozlíka a JUDr. Romana Púchovského, v trestnej veci proti obžalovanému K. J. pre prečin
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 0T/11/2016 7516892006 08. 02. 2016 JUDr. Mariana Ginelliová ECLI:SK:OSKE3:2016:7516892006.1 TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice - okolie vydáva podľa § 353 ods. l Tr. por. rozhodol: Obvinený: Q. M. nar. XX.XX.XXXX v Košiciach-Šaci , trvale bytom D. C. S., ul. I. XXX/XX, bez pracovného pomeru, je v i n n ý, že - v okrese Ko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 6T/30/2015 7215010377 26. 01. 2016 JUDr Ján Lokša ECLI:SK:OSKE2:2016:7215010377.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II, samosudcom JUDr. Jánom Lokšom na hlavnom pojednávaní konanom dňa 26. januára 2016 v Košiciach, takto rozhodol: Obvinený: S. G., nar. XX.X.XXXX v T. Q., trvale bytom G., ul. O. č. XX nezamestnaný; j e v i n n ý, ž e
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 1T/145/2015 8115011560 26. 01. 2016 JUDr. Rastislav Varga PhD. MBA ECLI:SK:OSPO:2016:8115011560.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov, samosudcom JUDr. Rastislavom Vargom, PhD., LL.M., MBA, na verejnom zasadnutí konanom dňa 26.1.2016 v Prešove, vo veci návrhu na schválenie dohody o vine a treste, takto rozhodol: K.. E. J., R.. XX.X.XXXX C
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 0T/30/2016 8716010129 11. 02. 2016 JUDr. Pavol Roth ECLI:SK:OSPP:2016:8716010129.1 TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad, sudca pre prípravné konanie JUDr. Pavol Roth, vydáva podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku s použitím § 353 ods. 1 Trestného poriadku rozhodol: Obvinený Ľ. X., nar. XX. X. XXXX/XXXX v H.U. E.roch, trvale b
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší sú d 6 Tdo 22 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obvineného R. O. , pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák., prero koval na neverejnom zasadnutí 8. júla 2010 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený R. O. proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 16. novembra 2009, sp
MENU