Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
295 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Špecializovaný trestný súd 4T/35/2015 9515100181 29. 01. 2016 Zdenka Cabanová ECLI:SK:SSPK:2016:9515100181.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Špecializovaný trestný súd Pezinok, pracovisko Banská Bystrica, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Zdenky Cabanovej a sudcov JUDr. Oldřicha Kozlíka a JUDr. Romana Púchovského, v trestnej veci proti obžalovanému K. J. pre prečin
Meritum § 289/2 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/54/2019 7615010586 30. septembra 2019 JUDr. Peter Hatala predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2019:7615010586.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného P. W. pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Tr. zák., prerokoval
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 0T/11/2016 7516892006 08. 02. 2016 JUDr. Mariana Ginelliová ECLI:SK:OSKE3:2016:7516892006.1 TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice - okolie vydáva podľa § 353 ods. l Tr. por. rozhodol: Obvinený: Q. M. nar. XX.XX.XXXX v Košiciach-Šaci , trvale bytom D. C. S., ul. I. XXX/XX, bez pracovného pomeru, je v i n n ý, že - v okrese Ko
Právna veta: Žalobca bol prepustený podľa § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 171/1993 Z. z. zo služobného pomeru príslušníka PZ v stálej štátnej službe vo funkcii referent. Žalobca svojim konaním zvlášť hrubým spôsobom porušil služobnú prísahu a jeho ponechanie v služobnom pomere príslušníka PZ by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Zvlášť hrubého porušenia služobnej povinnosti spočíva podľa obsahu rozhodnutia v tom, že žalobca nebol čestným a disciplinovaným príslušníkom PZ, keď v čase mimo výkonu služby počas doby uloženého zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo, viedol po štátnej cest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: S., bytom T. , L. , právne zastúpený: Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 95, Poprad , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 4T/5/2016 7516010025 16. 02. 2016 Mgr. Iveta Sonderlichová ECLI:SK:OSKE3:2016:7516010025.1 Rozhodnutie Okresný súd Košice - okolie, samosudca Mgr. Iveta Sonderlichová na verejnom zasadnutí konanom dňa 16.02.2016 v Košiciach takto rozhodol: obžalovaný: D. Q. - nar. XX.XX.XXXX v Košiciach, trvale bytom F., R.. Š. Č..XXX, okres Košice- okolie, je vinný,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 6T/30/2015 7215010377 26. 01. 2016 JUDr Ján Lokša ECLI:SK:OSKE2:2016:7215010377.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II, samosudcom JUDr. Jánom Lokšom na hlavnom pojednávaní konanom dňa 26. januára 2016 v Košiciach, takto rozhodol: Obvinený: S. G., nar. XX.X.XXXX v T. Q., trvale bytom G., ul. O. č. XX nezamestnaný; j e v i n n ý, ž e
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 0T/30/2016 8716010129 11. 02. 2016 JUDr. Pavol Roth ECLI:SK:OSPP:2016:8716010129.1 TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad, sudca pre prípravné konanie JUDr. Pavol Roth, vydáva podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku s použitím § 353 ods. 1 Trestného poriadku rozhodol: Obvinený Ľ. X., nar. XX. X. XXXX/XXXX v H.U. E.roch, trvale b
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 1T/145/2015 8115011560 26. 01. 2016 JUDr. Rastislav Varga PhD. MBA ECLI:SK:OSPO:2016:8115011560.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov, samosudcom JUDr. Rastislavom Vargom, PhD., LL.M., MBA, na verejnom zasadnutí konanom dňa 26.1.2016 v Prešove, vo veci návrhu na schválenie dohody o vine a treste, takto rozhodol: K.. E. J., R.. XX.X.XXXX C
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvinen ého I. Č. pre zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 2 Tr. zák. ako účastníka – návodcu podľa § 21 ods. 1 písm. b/ Tr. zák., na ne verejnom zasadnutí 5. októbra 2016 v Bratislave o dovolaní obvineného pr
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 60 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 13. júna 2012 v trestnej veci obvineného M. M. pre trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 15 5 ods. 1 písm. a/ , ods. 2 písm. a/ Tr. zák. v jednočinnom súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr
MENU