Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
295 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší sú d 6 Tdo 22 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obvineného R. O. , pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák., prero koval na neverejnom zasadnutí 8. júla 2010 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený R. O. proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 16. novembra 2009, sp
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 60 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 13. júna 2012 v trestnej veci obvineného M. M. pre trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 15 5 ods. 1 písm. a/ , ods. 2 písm. a/ Tr. zák. v jednočinnom súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného P. J. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a / Trestného zákona (ďalej len Tr. zák.) prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 23 . októbra 2012 v Bratislave dovolanie obvineného P. J. proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 9. mája 201
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obžalovaného P. H. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia po dľa § 348 ods. 1 písm. d / Tr. z ák., na neverejnom zasadnutí 19. marca 2013 o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci inému súdu rozhodol t a k t o : Podľa § 23 ods. 1 Tr. por.
Právna veta: Dovolací súd v tejto súvislosti odkazuje v podrobnostiach o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie na ceste na všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. Týmto predpisom je vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Z.z., účinná od 1. februára 2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha 1 tejto vyhlášky, II. Diel - význam dopravných značiek, prvá časť - zvislé dopravné značky, článok 1 - výstražné značky pod bodom (17) význam značky A15 - Deti spočíva v tom, že u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 Tdo 25 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom za sadnutí konanom dňa 9. júla 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. R. pre prečin usmrtenia podľa § 1 49 ods. 1 Tr . zák., o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 7. júna 201 2, sp. zn. 2To 51 /201 1, takt
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 6T/30/2015 7215010377 26. 01. 2016 JUDr Ján Lokša ECLI:SK:OSKE2:2016:7215010377.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II, samosudcom JUDr. Jánom Lokšom na hlavnom pojednávaní konanom dňa 26. januára 2016 v Košiciach, takto rozhodol: Obvinený: S. G., nar. XX.X.XXXX v T. Q., trvale bytom G., ul. O. č. XX nezamestnaný; j e v i n n ý, ž e
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 1T/145/2015 8115011560 26. 01. 2016 JUDr. Rastislav Varga PhD. MBA ECLI:SK:OSPO:2016:8115011560.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov, samosudcom JUDr. Rastislavom Vargom, PhD., LL.M., MBA, na verejnom zasadnutí konanom dňa 26.1.2016 v Prešove, vo veci návrhu na schválenie dohody o vine a treste, takto rozhodol: K.. E. J., R.. XX.X.XXXX C
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Špecializovaný trestný súd 4T/35/2015 9515100181 29. 01. 2016 Zdenka Cabanová ECLI:SK:SSPK:2016:9515100181.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Špecializovaný trestný súd Pezinok, pracovisko Banská Bystrica, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Zdenky Cabanovej a sudcov JUDr. Oldřicha Kozlíka a JUDr. Romana Púchovského, v trestnej veci proti obžalovanému K. J. pre prečin
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 0T/11/2016 7516892006 08. 02. 2016 JUDr. Mariana Ginelliová ECLI:SK:OSKE3:2016:7516892006.1 TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice - okolie vydáva podľa § 353 ods. l Tr. por. rozhodol: Obvinený: Q. M. nar. XX.XX.XXXX v Košiciach-Šaci , trvale bytom D. C. S., ul. I. XXX/XX, bez pracovného pomeru, je v i n n ý, že - v okrese Ko
MENU