SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187807
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestné činy obchodovania s ľuďmi


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestné činy obchodovania s ľuďmi
  • trestny nájdené 188506 krát v 11426 dokumentoch
  • cin nájdené 32576 krát v 6259 dokumentoch
  • obchodovania nájdené 2061 krát v 828 dokumentoch
  • s nájdené 1992248 krát v 64629 dokumentoch
  • ludia nájdené 2727 krát v 1281 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 4 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Inštitút predbežnej väzby podľa § 15 zákona o európskom zatýkacom rozkaze má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku, keďže ide o pozbavenie osobnej slobody na základe článku 5 ods. 1 písm. f/ Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na ktoré sa - na rozdiel od písm. c/ tohto odseku - nevzťahujú práva podľa článku 5 ods. 3 citovaného Dohovoru, vrátane práva na prepustenie zadržanej osoby z predbežnej väzby, ktoré by bolo podmienené zárukou. Z dikcie účelu predbežnej väzby je zrejmé, že prípady, kedy súd nevezme zadržanú osobu do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a členov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci vyžiadanej osoby M. P. v konaní o návrhu krajskej prokurátorky v Košiciach na vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby prejednal na neverejnom zasadnut í 30. septembra 2014 sťažnosť vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 5. septembra 2014, sp. .
Právna veta: Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že by obvinený svojim konaním naplnil skutkovú podstatu zločinu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 Tr. zák. Právna kvalifikácia predmetného skutku ako zločinu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 Tr. zák. v predmetnej veci neprichádza do úvahy, pretože v znení skutkovej vety absentuje vyjadrenie ktorejkoľvek z foriem objektívnej stránky tohto trestného činu, spočívajúcich v použití podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo posk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa nezaoberá podstatou dovolania, teda zraniteľným postavením poškodenej, resp . rozdielmi medzi trestným činom kupliarstva a trestným činom obchodovania s ľuďmi, ale skôr predkladá argumenty o tom, že konanie obvineného nie je trestným činom. Ani úvahy prokurátora ... alebo zneužitím bezbrannosti či inak zraniteľného postavenia obete na spáchanie tohto trestného činu. Právna úprava trestného činu obchodovania s ľuďmi vychádza aj z Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (ďalej len „Dohovor .
Právna veta: Ako vyplýva z osvedčenia Ministerstva spravodlivosti Veľkej Británie z 12. júla 2013 (č.l. 8), z časti h/ bod 2/, trestné činy pašovanie ľudí do Spojeného kráľovstva za účelom sexuálneho vykorisťovania - v rozpore s § 57 ods. 1 a/ Zákona o sexuálnych trestných činoch z r. 2003, obchodovanie s ľuďmi v rámci Spojeného kráľovstva za účelom sexuálneho vykorisťovania - v rozpore s 58 ods. 1 a/ Zákona o sexuálnych trestných činoch z r. 2003, obmedzenie osobnej slobody (trestný čin podľa Zvykového práva), nútenie k detskej prostitúcii alebo pornografii - v rozpore s 48 ods. 1 Zákona o sexuálnych tre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za účelom sexuálneho vykorisťovania – v rozpore s § 57 ods. 1 a/ Zákona o sexuálnych trestných činoch z r. 2003, trestného činu obchodovania s ľuďmi v rámci Spojeného kr áľovstva za účelom sexuálneho vykorisťovania – v rozpore s 58 ods. 1 a/ Zákona o sexuálnych trestných .
Merito sťažnosť
... v pôvodnej lehote trvania väzby. Tvrdenia obvineného v tom smere, že poškodené vykonávali prostitúciu dobrovoľne je bezpredmetné, pretože na spáchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi v jeho základnej skutkovej podstate podľa § 179 ods. 1 Tr. zák. nie je pot- rebný znak násilia a je .
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... rozkazu nezodpovedá jeho francúzskej verzii v tom zmysle, že označenie trestného činu „obchodovania s ľuďmi“ v zozname kategórií uvedených (32) trestných činov v preloženej verzii absentuje. Keďže však v pôvodnom (francúzskom) vyhotovení dokumentu je označenie trestného činu obchodovania s ľuďmi zreteľne vyznačené, táto chyba v preklade nemôže zvrátiť už vyššie .
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... vo francúzskom jazyku) nezodpovedá jeho originálu v tom, že označenie trestného činu „obchodovanie s ľuďmi“ v katalógu deliktov absentuje. Označenie trestného činu obchodovania s ľuďmi však v pôvodnej francúzskej verzii je vyznačená zreteľne, a preto táto chyba v preklade nemá vplyv na meritum veci. K .
Merito sťažnosť vyžiadaného
... trestný čin obchodovania s ľuďmi. Pritom je potrebné zvýrazniť, že jednak slovenský Trestný zákon a aj maďarský Trestný zákonník rozlišujú trestné činy obchodovania s ľuďmi (§ 175 B) a pašovania ľudí – prevádzačstvo (§ 218 Trestného zákonníka Maďarskej republiky). Z uvedeného potom vyplýva, že maďarské justičné .
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... vo francúzskom jazyku) nezodpovedá jeho originálu v tom, že označenie trestného činu „obchodovanie s ľuďmi“ v katalógu deliktov absentuje. Označenie trestného činu obchodovania s ľuďmi však v pôvodnej francúzskej verzii je vyznačená zreteľne, a preto táto chyba v preklade nemá vplyv na meritum veci. K .
... trestné konanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi a teda neviedli vyšetrovanie zamerané na zistenie, či boli v prípade žalobkyne naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu obchodovania s ľuďmi. Preto sú vyjadrenia orgánov činných v trestnom konaní na margo možnosti spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi nedostatočným podkladom pre rozhodovanie žalovaného o .
Merito sťažnosti prokurátora ÚŠP GP SR a obvinenej
... predložila obvinená pri svojo m výsluchu. Z prvého dokladu vyplýva, že S. S. je v postavení poškodenej v predbežnom vyšetrovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi vo Fínsku . Druhý doklad je zmluva o prenájme bytu, na základe ktorej mal byť A. M. , teraz S. S. prenajatý .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.