Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8908

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5540 dokumentov
16309 dokumentov
290 dokumentov
74 dokumentov
17 dokumentov
430 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/76/2018 Identifikačné číslo spisu: 1107224579 Dátum vydania rozhodnutia: 18.07.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1107224579.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ R. D. bývajúceho v R., 2/ E. H. bývajúcej v R., 3/ Z. D. bývajú
Merito veci prepustenie zo služobného pomeru - neumožnenie nahliadnutia do spisu
Najvyšší súd 4Sžo/10/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: Mgr. R. V., B., zastúpený: JUDr. I. Z., B., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium P
Merito veci azyl § 8, doplnková ochrana podľa § 13a zákona č. 480/2002 Z. z.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sža/7/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015201774 Dátum vydania rozhodnutia: 07.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1015201774.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gava
Merito veci § 250ja ods. 3 OSP, § 88 ods. 1 písm. b/ zák. č. 404/2011
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1SZa/6/2016 Identifikačné číslo spisu: 7016200103 Dátum vydania rozhodnutia: 24.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:7016200103.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, Ph
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené v zmysle § 385 ods. 1 Tr. por. sa týka vymedzenia chýb napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo (§ 374 ods. 1 Tr. por.) a nie právnych dôvodov dovolania uvedených v ňom v súlade s § 374 ods. 2 Tr. por. Z hľadiska ich hodnotenia podľa § 371 Tr. por. II. Ak chybám, vytýkaným v podanom dovolaní v zmysle § 374 ods. 1 Tr. por. nezodpovedá dovolateľom označený dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por., ani iný dôvod dovolania uvedený v tomto (naposledy uvedenom) ustanovení, dovolací súd dovolanie odmietne po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obvineného M. K. pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obc hodovania so zbraňami podľa § 29 4 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 16. augusta 2011 v Bratislave o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 2. marca 2010, sp. zn. 23 To 8/2009
Merito veci dopravný priestupok - § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. o preistupkoch
Najvyšší súd 10Sžd/30/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Milana Moravu , v právnej veci žalob kyne M. , P. , zastúpenej JUDr. Z. , advokátom so sídlom na H. , proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach , Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8 , Košice
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c) Tr. por.) s a rozumie najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe, teda stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, a zároveň orgány činné v trestnom konaní alebo súd, v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním. Výnimočne môže ísť aj o iné pochybenie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, v dôsledku ktorého dôjde k odňatiu alebo znemožneniu riadneho uplatnenia procesných práv o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/2/2018 Identifikačné číslo spisu: 7215892525 Dátum vydania rozhodnutia: 23.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7215892525.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Fra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak v trestnom konaní, ktoré sa neskončilo právoplatným odsúdením obžalovaného, prokurátor zamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru alebo povereného príslušníka Policajného zboru a podal v trestnej veci obžalobu príslušnému súdu, orgánom konajúcim v mene štátu vo veci náhrady škody podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2012 Z.z. je od 1. januára 2013 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Na prípadnú zmenu orgánu konajúceho v mene štátu prihlia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobcu M. A. , bývajúceho vo Z. , proti žalovanej Slove nskej republike , v mene ktorej koná Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Bratislava, Štúrova 2, o zaplatenie 1 668,65 € s príslušenstvom , vedenej na
Merito veci o 82 984,70 eur s prísl.
Najvyšší súd 7 Cdo 10 2/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u J. M. , bytom K. , zastúpe nému JUDr. N. S., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovan ej Slovenskej republike – Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Štúrova č. 2, o 82 984,70 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde M artin pod sp. zn. 7 C 84 /20 07, o dovolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 8. februára 2
Merito veci o zaplatenie 1 379,07 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R., bývajúceho v N., zastúpeného JUDr. K., advokátom v N., proti odporcovi G., so sídlom v B., o zaplatenie 1 379,07 € (41 546 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 25 C 128/2007, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 13. februára 2008 sp. zn. 5 Co 167/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky z r
MENU