Nájdené rozsudky pre výraz: trestné stíhanie vyžiadanej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V konaní o vydanie do cudziny (a o vydávacej väzbe vyžiadanej osoby) súdu neprislúcha skúmať dôvodnosť trestného stíhania vyžiadanej osoby v štáte, ktorý žiada o jej vydanie. Osoba v konaní o vydávacej väzbe a o prípustnosti vydania do cudziny nemá postavenie obvineného. Účelom konania o vydanie do cudziny nie sú preto otázky jej viny alebo neviny, ale len otázka, či sú splnené zákonné predpoklady na vzatie osoby do vydávacej väzby a či bolo prípustné jej vydanie ako vyžiadanej osoby. V takom konaní sa neskúma otázka prezumpcie neviny, trestnosť činu a ani právo na obhajobu v rozsahu, ktorý je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí 17. septembra 2014 v Bratislave v konaní o výkone európsk eho zatýkac ieho rozkaz u, o sťažnosti vyžiadanej osoby K. V. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 19. augusta 2014 , sp. zn. 6Ntc 17 /2014 , takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm
Právna veta: V súvislosti s hrozbou uloženia trestu smrti v dožadujúcom štáte je potrebné uviesť, že z § 510 ods. 2 písm. d/ Tr. por. nevyplýva absolútny zákaz vydania osoby v extradičnom konaní do štátu, ktorého právny poriadok umožňuje uloženie takéhoto trestu a dokonca ani zákaz (resp. nemožnosť) vydania osoby v prípade, že je vyžiadaná dožadujúcim štátom na účely trestného stíhania priamo za trestný čin, pre ktorý trest smrti možno uložiť. Ochrana ústavne zaručeného práva na život a neprípustnosť pozbavenia života a trestu smrti (článok 15 ods. 1 až 3 ústavy) je v extradičnom konaní zabezpečená možnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 4. septembra 2008 v Bratislave vo veci žiadosti o vydanie osoby Č. A. Š. do cudziny, o sťažnosti prokurátorky Krajskej prokuratúry Trnava proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 1. júla 2008, sp. zn. 3 Ntc 2/2006, takto r o z h o d o l : Podľa § 509 od
Meritum európsky zatýkací rozkaz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2018014383 Dátum vydania rozhodnutia: 11. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2018014383.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., na nev erejnom zasadnutí konanom 11. septembra 2018 v Bratislave, vo veci vyžiadanej osoby U. G., v konaní o
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 40/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Igora Burgera a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí 3. decembra 2014 v Bratislave v konaní o žiadosti o vydanie dodatočného súhlasu na trestné stíhanie vyžiadanej osoby , o sťažnosti vyžiadanej osoby P. K. proti uzne seniu Krajského súdu v Nitre z 13. júna 2014 , sp. zn. 2Ntc 14/2014, takto r o z h
Meritum európsky zatýkací rozkaz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9018200005 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9018200005.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci vy žiadanej osoby B. U., o udelenie dodatočného súhlasu so stíhaním pre iné trestné činy na základe žiadost
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
N a j v y š š í s ú d 2 To st 10/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti vyžiadanej osobe V. Č. , pre pokračujúci zločin závažnej krádeže vlámaním v rámci zločineckej sk upiny podľa § 127, § 128 ods. 2, § 129 číslo 1 a 3, § 130 druhý, tretí a štvrtý prípad rakúskeho Trestného zákonníka a iné na neverej nom zasadnutí konano
Meritum európsky zatýkací rozkaz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2018014383 Dátum vydania rozhodnutia: 21. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2018014383.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci vyžia danej osoby U. G., na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. júna 2018 v Bratislave, o sťažnosti vyžiadanej o
Meritum sťažnosť prokurátora
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 36 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 20. januára 201 1 v Bratislave v trestnej veci vyžiadanej osoby M. A. , v konaní o európskom zatýkacom rozkaz e, o sťažnosti prokurátor a Krajskej prokuratúry Bratislava proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z o 14. októbra 2010,
Meritum sťažnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti vyžiadanej osobe J. D., v konaní o návrhu prokurátorky Krajskej prokuratúry v Košiciach na vzatie vyžiadanej osoby do väzby v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Jany Serbovej prerokoval na neverejnom zasadnutí 18. júna 2008 v Bratislave sťažnosť vyžiadanej osoby J. D. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z
MENU