Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin obchodovania s ľuďmi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
44 dokumentov
2 dokumenty
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci § 355/2a, 3d Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Tdo/65/2022 Identifikačné číslo spisu: 0021010205 Dátum vydania rozhodnutia: 05.04.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:0021010205.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelsk
Merito veci § 188/1, 2d Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Tdo/50/2022 Identifikačné číslo spisu: 8119012370 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8119012370.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbels
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle § 30 Trestného poriadku je nezúčastnená osoba pomocnou osobou v trestnom konaní, ktorej úlohou je svojou prítomnosťou pri vykonaní procesných úkonov garantovať objektivitu a zákonnosť vykonania týchto úkonov. Účelom pribratia nezúčastnenej osoby do konania je zabezpečenie kontroly regulárnosti a zákonnosti vykonania konkrétneho procesného úkonu účasťou nezainteresovanej osoby (nestranného pozorovateľa) na tomto úkone. Absencia prítomnosti nezúčastnenej osoby pri vyhľadávaní a zabezpečovaní dôkazov procesnými úkonmi, pri ktorých je prítomnosť nezúčastnenej osoby zákonom vyžadovaná s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Tdo/13/2021 Identifikačné číslo spisu: 2118010937 Dátum vydania rozhodnutia: 20.07.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2118010937.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD
Merito veci uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Urto/2/2022 Identifikačné číslo spisu: 2021010022 Dátum vydania rozhodnutia: 29.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Dana Wänkeová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2021010022.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a
Merito veci uložení pokuty 20 000 eur verejné obstarávanie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Asan/20/2019 Identifikačné číslo spisu: 1017200783 Dátum vydania rozhodnutia: 04.05.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1017200783.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby je však v zmysle § 15 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR v znení zákona č. 344/2012 Z.z. účinného od 1. decembra 2012 rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formálnych podmienok vyžaduje aj zistenie existencie takých okolností (materiálna podmienka), z ktorých vyplýva obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze v prípade, ak by sa toto viedlo voči vyžiadanej osobe na slobode (porovnaj uznesenie najvyššieho súdu z 29. mája 2013, sp. zn. 6 Tost 17/2013, uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tost/34/2018 Identifikačné číslo spisu: 2018014409 Dátum vydania rozhodnutia: 20. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2018014409.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že by obvinený svojim konaním naplnil skutkovú podstatu zločinu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 Tr. zák. Právna kvalifikácia predmetného skutku ako zločinu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 Tr. zák. v predmetnej veci neprichádza do úvahy, pretože v znení skutkovej vety absentuje vyjadrenie ktorejkoľvek z foriem objektívnej stránky tohto trestného činu, spočívajúcich v použití podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo posk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/18/2018 Identifikačné číslo spisu: 8313010442 Dátum vydania rozhodnutia: 21.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8313010442.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Mo
Merito veci § 296 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/6/2015 9512100048 13.06.2017 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2017:9512100048.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina na verejnom zasadnutí konanom dňa 13. júna 2017, v trestnej veci proti obžalovanému V. A. a spol. pre pokračovací zločin prev
Merito veci sťažnosti prokurátora ÚŠP GP SR a obvinenej
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 7. marca 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvinenej S. S. pre zločin výroby extrémistických materiálov podľa § 422a ods. 1 Tr. zák. a iné, o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálne prokuratúry Generálnej prokuratúry Sl ovenskej republiky a
Merito veci sťažnosti prokurátora ÚŠP GP SR a obvinenej
Najvyšší súd 6 Tost 8/2017 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 7. marca 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvinenej S. S. pre zločin výroby extrémistických materiálov p
MENU