Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017614
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34138
NSČR: 117814
NSSČR: 63354
USČR: 76728
EUR-LEX (sk): 11458
EUR-LEX (cz): 11496
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417071
Krajské súdy (ČR): 39781
Posledná aktualizácia
19.07.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin ohovárania


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestný čin ohovárania
  • trestny nájdené 151615 krát v 10363 dokumentoch
  • cin nájdené 46634 krát v 7452 dokumentoch
  • ohovaranie nájdené 156 krát v 66 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 61 dokumentov
Krajské súdy SR 37 dokumentov


Právna veta: Ohováranie  verejného  činiteľa  (§  156  ods.  3  Tr.  zák.  v znení  účinnom  pred 1.  Septembrom 2003)  a ohováranie štátneho orgánu (§ 154 ods. 2 Tr. zák. v znení účinnom pred 1. januárom 2006) pri výkone právomoci alebo pre túto právomoc, nie je  po uvedených dátumoch trestným činom spáchaným voči osobe vykonávajúcej právomoc orgánu  verejnej  moci.  To  však  platí  len  vtedy,  ak  páchateľom  oznámený  nepravdivý znevažujúci údaj spočíva v spôsobe výkonu dotknutej právomoci (ide o princíp zvýšenej miery  tolerancie verejne činných osôb voči kritike za výkon funkcie).  Ak taký  (osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 2 Tdo 64 /2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci obvinené ho E. H. pre trestný čin ohovárania podľa § 206 ods. 1 Tr. zák. v znení účinnom pred 1. januárom 2006 na ne verejnom zasadnutí 27 . novembra 2012 v Bratislave o dovolaní obvineného p roti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 7. júna .
Právna veta: V zmysle § 373 ods. 1 Tr. zák. kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. K dovolacím námietkam obvinených, že nedošlo k naplneniu všetkých zákonných znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu, treba zdôrazniť, že vyššie citovaná zákonná úprava tvorí tzv. zloženú, alternatívnu skutkovú podstatu. Z toho teda vyplýva, že stačí, aby okrem iných stránok trestného činu bolo naplnené iba je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Richarda Bureša na neverejnom zasadnutí konanom 27. marca 2014 v trestnej veci obvineného I. Č. a spol. pre prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1 Tr. zák., v konaní vedenom Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 22T 76/2009 , o dovolaní obvinených podaného prostredníctvom obhajcu JUDr. L. P., proti rozsudku Okresného .
Právna veta: Podľa § 19 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojim obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných. Právo na šírenie informácii, avšak rovnako aj právo na ochranu cti a dôstojnosti jednotlivca patrí medzi základné práva, ktoré sú garantované Ústavou Slovenskej republiky, pričom ten kto poskytuje informácie verejnosti v rámci vyváženého spravodajstva by nemal bažiť po senzáciách za každú cenu a spôsobom spracovania s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... u spoluobčanov, poškodiť ju v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jej rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu by sa dopustila trestného činu ohovárania. Redakto r preto nemal dôvod pochybovať o pravdivosti vyjadrení „úradnej osoby “, ani sa domnievať, že oficiálny, štatutárny predstaviteľ školy mu .
Merito o ochranu osobnosti s návrhom na priznanie nemajetkovej ujmy v peniazoch
... v Bans kej Bystrici z 13. októbra 2005 sp. zn. 2 To 174/2005 bol žalovaný 2/ právoplatne odsúdený pre trestný čin ohovárania. Vo výroku trestného rozsudku bolo konštatované, že žalovaný 2/ ako autor knihy Počestný A. B. uviedol v knihe nepravdivé údaje .
Merito návrh na odňatie a prikázanie veci
... 5/2010 trestné konanie proti obvinenému V. K. pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Tr. zák. a trestný čin ohovárania podľa § 206 ods. 1 Tr. zák. , v rámci ktorého má uvedený súd rozhodnúť o odvolan í obvineného proti rozsudku .
Merito ochrana osobných údajov, nedôvodnosť položenia predbežnej otázky SDEÚ (acte clairé)
... nebola vec prejednávaná orgánmi činnými v trestnom konaní. Tieto orgány podľa nej vyšetrovali iný skutok, t. j. podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania podľa § 323 ods. 1 a ods. 2 písm. c/ Trestného zákona, ktorý takto ona sam a označila vo svojom .
Merito dovolanie obvineného
... uvedených dôvodov som presvedčený, že na popísaný skutok súd nesprávne aplikoval § 345 tr estného zákona. Za trestný čin ohovárania súd považo val konanie, ktoré opísal ako „ ... za opakovaného používania ďalších nepravdivých údajov a agresívnych, vulgárnych, ... teda dovolanie dôvodné. Ku skutku v bode 2) výroku rozsudku okresného súdu : Pokiaľ ide o kvalifikáciu trestného činu ohovárania , táto sa , viaže (môže viazať ) len na údaje uvedené v sťažnosti na postup konajúcej prokurátorky ( mafiánka atď .
... podľa § 49 ods. 1 písm. a/ a d/ zákona o priestupkoch, pričom korešpondujúcim trestným činom uvedených priestupkov je trestný čin ohovárania podľa § 373, resp. trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 156 Trestného zákona, najvyšší súd opätovne zdôrazňu je, ... § 49 ods. 1 písm. a/ Zákona o priestupkoch. Mal za to, že korešpondujúcim trestným činom uvedeného priestupku je trestný čin ohovárania podľa § 373 Trestného zákona. ďalej uviedol, že prvostupňový správny orgán konal i vo veci priestupku podľa § 49 .
Merito § 144/1, 2f Tr.zák. a iné
... SR proti televíziám JOJ, Markíza a STV 1, ako aj Novému času Plus 7 dní a ostatné média, internetu za trestný čin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák., týkajúce sa p redmetnej trestnej činnosti v tom smere .
Merito o uloženie povinnosti odporcovi uverejniť odpoveď a zaplatiť primeranú náhradu
... . s nadpisom 'Novinárky sú vinné za ohováranie sudcu'. Autorka článku informuje verejnosť o tom, že Krajský súd odsúdil novinárky pre trestný čin ohovárania, pretože ohovárali sudcu P. P. . Článok sa dotýka mojej osoby, keď obsahuje tvrdenia o tom, že novinárky boli odsúdené napriek .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.